Olet täällä

Tietoa kaupungista

Päiväkotitoiminta

Päiväkodit tarjoavat koko- ja osapäivähoitoa alle kouluikäisille lapsille. Lapsiryhmät voivat olla alle 3-vuotiaiden tai 3 - 6-vuotiaiden ryhmiä, sisarusryhmiä 1 - 6-vuotiaille, esiopetusryhmiä tai erityispäivähoitoa tarjoavia ryhmiä.

Päiväkodit ovat avoinna tavallisimmin klo 6.30 - 17.00.  Ilta- , yö- ja viikonloppuhoitoa tarvitseville lapsille hoitoa järjestetään vuorohoitopäiväkoti Punahilkassa.
Linkki Punahilkan päiväkodin sivuille.

Päiväkodeissa huolehditaan alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta, josta vastaa koulutettu henkilökunta. Toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista huomioiden lapsen iän, yksilöllisyyden sekä erilaiset kehitystarpeet.

Päiväkodeilla voi toiminnassaan olla erilaisia painopistealueita esim. musiikki-, liikunta-, luontokasvatusta.

Lisätiedot

Palvelupäällikkö / Itäinen alue
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
+358 40 541 7484
Puhelin, suora
+358 6 325 8443
Sähköpostiosoite: