Olet täällä

Tietoa kaupungista

Palveluntuottajille - Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Pohjanmaalla 2019

Kuva jaloista
Närpiön, Pietarsaaren ja Vaasan sosiaali- ja terveystoimet kokeilevat Pohjanmaalla henkilökohtaisen budjetin käyttöä ikääntyneiden henkilöiden palveluiden toteuttamisessa. Kohderyhminä ovat 55 vuotta täyttäneet omaishoidon tuen asiakkaat (Vaasa) sekä kotona asuvat, monia eri palveluja tarvitsevat ikäihmiset (Närpiö ja Pietarsaari).

Kokeilun tarkoituksena on luoda toimintamalli Henkilökohtaisen budjetin käyttöön tulevassa Pohjanmaan maakunnassa. Tämä kokeilu antaa ikääntyneille henkilöille mahdollisuuden elää omannäköistä elämää ja vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin. Kokeilu mahdollistaa palveluntuottajille joustavien, asiakkaiden tarpeista lähtevien palveluiden kehittämisen ja tuottamisen.

Henkilökohtaisen budjetin kokeilussa on 40 henkilöä, joilla on oikeus käyttää sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön mukaisesti erilaisia hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukevia palveluita.

Henkilökohtainen budjetointi tarkoittaa asiakkaan palveluiden suunnittelua toimivaksi ja tarpeenmukaiseksi kokonaisuudeksi. Henkilökohtainen budjetti on rahasumma, jolla asiakkaan tarvitsema tuki ja palvelut järjestään. Ensin asiakkaan palveluntarve selvitetään yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Sitten asiakas valitsee sisällöt ja palveluntuottajat Närpiön, Pietarsaaren ja Vaasan kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista.

Palveluntuottajien hakemuslomakkeet ja ohjeet rekisteröitymiseen 
Täytä palveluntuottajan hakemuslomake  
Ohjeet rekisteröitymiseen ja hakemukseen

Lisätietoja:
projektipäällikkö Pirjo Wadén, puh 040 481 3243, pirjo.waden@vaasa.fi
projektityöntekijä Anne Kemppainen, puh 040 663 0266, anne.kemppainen@vaasa.fi

Mikä Soteuttamo?

Soteuttamo on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen ja kehittämisen työkalupakki. Se tuo tulevaisuuden tekijät niin sote-alalta kuin muiltakin aloilta yhteen edistämään ekosysteemiajattelua ja luomaan uudenlaisia kumppanuuksia. Soteuttamot ovat matalankynnyksen tilaisuuksia, jotka on tarkoitettu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille. Elina Eerola esitysmateriaali 2.5.2018

stm_logo_virallinen_rgb_fi.jpg

sinun_pohjanmaasi.jpg