Olet täällä

Punahilkan päiväkoti

Osoite: 
Sudentie 4
65350
VAASA
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 684 0110, Björnboet
Matkapuhelin
040 165 9752 Hirvi
Matkapuhelin
040 684 0428 Ilves
Matkapuhelin
040 164 9986 Kanin
Matkapuhelin
040 165 9575 Kauris
Matkapuhelin
040 543 1012 Ketunpesä
Matkapuhelin
040 164 9785 Kissa
Matkapuhelin
040 684 0393 Majava
Matkapuhelin
040 352 2535 Mäyrä
Matkapuhelin
040 537 1141 Näätä
Matkapuhelin
040 550 6984 Siili
Sähköpostiosoite: 
Punahilkan päiväkoti on kaksikielinen vuorohoitopäiväkoti, joka palvelee niitä perheitä, joissa vanhemmat työnsä luonteesta johtuen tarvitsevat lapsilleen ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa. 0 – 6-vuotiaille lapsille järjestetään tarpeen mukaisesti iltahoitoa, viikonloppuhoitoa, vuorohoitoa ja vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetusta (6 v.). Lapsiryhmät: * Björnboet, sisarusryhmä, vuorohoito (ruots.) * Kanin, alle 3 v. (ruots.) * Hirvi, esiopetus * Ilves, esiopetus * Ketunpesä, sisarusryhmä, vuorohoito * Kissa, alle 3 v. * Koira, alle 3 v. * Kauris, 3-5 v. * Majava, 3 - 4 v. * Mäyrä, 1 - 4 v. * Näätä, 5 v. * Siili, alle 3 v. Punahilkan päiväkodin toiminta perustuu Vaasan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toiminnassa painotamme Lapsen silmin -mallia; lapsen kuuntelua ja lapsen aitoa kohtaamista, joka toteutuu pedagogisesti hyvin suunnitellussa toiminnassa. Toiminta toteutetaan pienryhmissä, pienryhmän kokoonpano vaihtelee lasten iän ja toiminnan mukaan. Myös iltapäivällä ja illalla toimitaan pienryhmissä. Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi vuorohoidossa korostuu tiivis yhteistyö perheiden kanssa. Päiväkodissamme toteutuu kasvatuskumppanuus, jota tukee yksilöllinen omahoitajuus. Punahilkan päiväkoti toimii yhteistyössä Lumikin päiväkodin kanssa ja esim. liikunta- ja ruokasalia käytävät molemmat päiväkodit.
Päiväkodin Siili-, Näätä- ja Ilves -ryhmät ovat avoinna 6.30 – 17.00.

Yhteyshenkilö