Olet täällä

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Osoite: 
Sorakatu 2
65100
VAASA
Sähköpostiosoite: 
Vaasan Talotoimi -liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa toimitilapalveluita kaupungin eri hallinnonalojen tarpeisiin. Talotoimen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita toimitilapalveluita siten, että tilojen käyttäjillä on käytössään tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset toimitilat. Tämän lisäksi Talotoimen tavoitteena on huolehtia hallinnassaan olevan rakennusomaisuuden arvon säilymisestä.
Vaasan Talotoimi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on Vaasan kaupungin omistaman rakennuskannan kiinteistönpito.

Yhteyshenkilö