Olet täällä

Tietoa kaupungista

Palveluseteli varhaiskasvatuksessa

Päiväkodin lapset hiekkalaatikolla
Vaasan kaupungissa otetaan varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä käyttöön.

Vaasan kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.8.2017 päättänyt, että varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön 1.8.2018 alkaen. (kh 28.8.2017 § 345).

Palvelujärjestelmä koskee niissä yksityisissä päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta, jotka Vaasan kaupunki hyväksyy palveluntuottajaksi. Palvelusetelipäiväkotien toimintaa säätelee ja ohjaa samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi palvelusetelipäiväkoteja valvotaan kunnan varhaiskasvatuksen toimesta 

Nykyisten Vaasan kaupungin ostopalvelupäiväkotien sopimukset päättyvät 31.7.2018 ja ne voivat hakeutua palveluntuottajiksi palvelusetelijärjestelmään.


Varhaiskasvatuksen palveluseteli, sääntökirjat:

 

 

Tietoa perheille palvelusetelistä

Palvelusetelin hakemista ja myöntämistä koskevat toimintaohjeet perheille ovat valmisteilla. Toimintaohjeet ovat luettavissa tällä internet-sivulla, kun palveluseteli on perheiden haettavissa.

Palvelusetelistä lyhyesti:

 • Palvelusetelilakia sovelletaan yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavista sosiaali- ja terveyspalveluista.
 • Palvelusetelipäiväkodit noudattavat samaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä kuin kunnan omat yksikötkin (varhaiskasvatuslaki, laki esiopetuksesta, laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista jne.).
 • Palvelusetelitoimintaa säätelee laadittu sääntökirja, joka on kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä.
 • Lapsen huoltajat tekevät päätöksen varhaiskasvatusmuodosta (yksityinen / kunnallinen päiväkoti).
 • Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, tällöin lapselle osoitetaan kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.
 • Palvelusetelistä asiakas saa kirjallisen päätöksen varhaiskasvatuksen hallinnosta.
 • Palvelusopimus solmitaan lapsen huoltajien ja palvelusetelipäiväkodin johtajan kesken.
 • Lapsen asiakasmaksu määritetään varhaiskasvatuksen hallinnossa, samoin perustein kuin kunnallisen toiminnan asiakasmaksu.
 • Asiakas maksaa saman verran asiakasmaksua kuin jos lapsi olisi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
 • Asiakas maksaa kuitenkin lapselle määrätyn asiakasmaksun suoraan yksityiselle päiväkodille (laskutus ei siis tapahdu kunnan toimesta).
 • Loma-aikojen hoidon järjestää yksityinen päiväkoti itse tai yhteistyössä muiden yksityisten päiväkotien kanssa.
 • Palvelusetelipäiväkoteja suositellaan noudattamaan samoja sääntöjä loma-aikojen hyvityksistä kuin kunnan omassa toiminnassa.

 

Perheet voivat kysyä lisätietoja palvelusetelistä palvelupäällikkö Merja Martinilta, p. 06 325 3124 tai sähköpostitse merja.martin@vaasa.fi.

 

Palvelusetelipäiväkodit 1.8.2018:
 

 • English Playschool
 • Folkhälsans daghem
 • Iduna daghem
 • Kolibridalens daghem
 • Lyhty päiväkoti
 • Manna daghem
 • Rantapääskyn päiväkodi-Strandsvalans daghem
 • Tiitiäinen 
 • Touhula Kalliokadun päiväkoti
 • Touhula Pursimiehenkadun päiväkoti
 • Tuulenpesän päiväkoti

(Touhula Kiillekujan päiväkoti toimi ostopalvelupäiväkotina 31.7.2020 saakka.)

Lisätiedot