Olet täällä

action_power_valitunti_liikunta640x480samipulkkinen.jpg

Action-toiminta

Action-toiminta pitää sisällään peruskouluikäisille lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista liikuntatoimintaa. Toimintamuotoja ovat Vaasan suomenkielisillä kouluilla iltapäivisin järjestettävät liikuntakerhot sekä loma-ajan liikuntaleirit. Action-toimintaa järjestetään myös osana Vaasan Liikkuva koulu -toimintaa. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat terveyden edistämisen yksikkö, kouluterveydenhuolto, paikalliset urheiluseurat ja oppilaitokset. Liikuntakerhoja järjestetään Vaasan suomenkielisillä alakouluilla iltapäivisin ja ne ovat suunnattuja 1-6 -luokkalaisilla lapsille. Kerhoon osallistuminen on maksutonta. Toimintaa järjestetään syys- ja kevätlukukautisin. Liikuntaleirejä järjestetään 1-6 -luokkalaisille lapsille koululaisten lomien aikaan kesä-, syys- ja hiihtolomalla. Liikuntaleirit ovat 3-8 tunnin pituisia päiväleirejä klo 8-16 välisenä aikana. Koulujen oman Liikkuva koulu -toiminnan lisäksi Vaasan mallissa liikunnanohjaajat kiertävät kouluilla ohjaamassa liikuntaa. Toiminta pitää sisällään ohjattua välituntiliikuntaa sekä liikunnallisia tempauksia koulupäivän aikana.
Ilmoittautuminen liikuntakerhoihin käynnistyy elokuussa ja on auki lukuvuoden ympäri. Mukaan ilmoittaudutaan sähköisellä tai paperisella ilmoittautumislomakkeella. Lisätietoja Vaasan kaupungin lasten ja nuorten liikunnan nettisivuilta. Ilmoittautuminen liikuntaleireille tapahtuu Vaasan kaupungin verkkokaupan kautta. Lisätietoja Vaasan kaupungin lasten ja nuorten liikunnan nettisivuilta.
Liikuntakerhot ovat maksuttomia. Liikuntaleirit ovat maksullisia.

Puhelinasiointi

400983993
Yhteyshenkilö: