Olet täällä

Aikuisten perusopinnot 17-25 -vuotiaille

Aikuisten peruskouluopinnot

Aikuisten perusopinnoissa tavoitteena on suorittaa peruskouluopinnot päätökseen. Koulutus on suunnattu 17-25 -vuotiaille Vaasassa asuville nuorille, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus. Koulutus suoritetaan 1-2 vuodessa. Opetussuunnitelmaan kuuluu 44 kurssia. Eniten opetusta on suomen ja englannin kielissä sekä matematiikassa. Kurssit on mahdollista suorittaa vuodessa, jos lähtötaso ja omat valmiudet ovat riittävät. Pidemmän koulutuspolun tarvitsevilla opintoihin sisältyy enemmän valinnaisia opintoja ja työharjoittelu. Opintojen aikana opiskelijalle tehdään jatko-opintosuunnitelma. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan ohjaukseen ja tehokkaisiin tukitoimiin siten, että opiskelijalla on mahdollisuus saada peruskoulututkinto valmiiksi tiiviissä tahdissa.
Katso tarkemmat tiedot Vaasa-opiston kotisivulta.
Koulutus on suunnattu 17-25 -vuotiaille Vaasassa asuville nuorille, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus. Pääsyvaatimuksena on riittävä suomen kielen taito. Pääasiassa koulutukseen otetaan maahanmuuttajataustaisia nuoria, mutta myös muut nuoret, jotka täyttävät kriteerit, voivat hakea.

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu

Palvelupaikat

Yhteyshenkilö: