Olet täällä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijahuolto

Ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut. Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät opiskelijahuollon kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat. Erityistä tukea tarvitsevat sekä eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat opiskelijat otetaan opiskelijahuollossa erityisesti huomioon.
Vaasassa ammatillista koulutusta tarjoavat Vamia sekä Yrkesakademin i Österbotten. Vamiassa toimii kuraattoreita, joiden vastuualueeseen kuuluu psyykkinen ja sosiaalinen opiskelijahuolto ja sen kehittäminen. Heidän tehtävänään on oppilaitoksen opetus- ja kasvatustavoitteiden toteutumisen tukeminen ja seuranta, opiskelijan henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta. Lisäksi he ovat jäsenenä opiskelijahuoltoryhmissä alansa asiantuntijoina. Yrkeasakademin Vaasan yksikössä toimii kuraattori ja kaksi kouluterveydenhoitajaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada tarvittaessa myös psykiatrisen sairaanhoitajan ja koululääkärin palveluita.
Opiskelijahuoltoon ja henkilökunnan yhteystietoihin voi tutustua tarkemmin oppilaitosten verkkosivuilla.

Verkkoasiointi