Olet täällä

Arjenhallinnan tukipalvelut

Arjenhallinnan tukipalvelut tarjoavat mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä neuropsykiatrisia haasteita omaaville ja kehitysvammaisille henkilöille suunnattuja arkielämän mielekkyyttä ja sujuvuutta parantavia palveluja.

Palvelut

Kesäkuva tulppaaneista

Palveluiden tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään itsestään uusia voimavaroja mahdollisimman itsenäiseen elämään sekä ennalta ehkäistä laitoshoidon tarve.

Arjenhallinnan tukipalveluihin kuuluvat seuraavat palvelut:
Psykososiaalinen kotikuntoutus
Psykososiaalinen avokuntoutus
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivä- ja työtoiminta

KUINKA OTAN PALVELUN KÄYTTÖÖN

Lisätietoja:
Palveluyksikkö johtaja Noora Ekström
puh. 06 325 2401 tai 040 718 0401

Yhteyshenkilö