Olet täällä

Asiakas- ja potilastietojen saaminen

Sivujen päivitys käynnissä...

Sinulla on oikeus saada omat asiakas- ja potilastietosi. Sinulla on myös oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin. Näin voit myös varmistaa, että sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita. 

Palvelut

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Sivujen päivitys käynnissä...

Sinulla on oikeus tietää, mistä tietojasi hankitaan, mihin tietojasi käytetään ja luovutetaan. Potilastietoja käytetään potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen avohoidossa sekä vuodeosastoilla. Tietoja käytetään myös sähköisten lääkemääräysten antamiseen ja potilaan hoitamiseen. Asiakastietoja käytetään sosiaalihuollon palvelujen järjestämiseksi. Asiakas- ja potilastietoja säilytetään voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Tietojen tarkastaminen on maksutonta, jollei se ole perusteetonta tai kohtuutonta (varsinkin,jos pyyntöjä esitetään toistuvasti). Tuolloin rekisterinpitäjän on osoitettava perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Korjaamisvaatimus tehdään kirjallisena. Rekisterinpitäjällä on oikeus päättää tehdäänkö vaadittu korjaus vai ei. Kielteisestä päätöksestä annetaan todistus, josta käy ilmi kieltäytymisen syyt. Tämän jälkeen voit kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen. 

Kuinka otan palvelun käyttöön

Täytä tarkastuspyyntölomake tai korjaamisvaatimuslomake ja lähetä päätöksenteosta vastaavalle, jonka löydät rekisterilistasta (pdf).

Vaasan kaupungin määrittelemät kopiointimaksut (pdf). 

Sosiaali- ja terveystoimen tietosuojaselosteet:

Koti- ja laitoshoidon asiakasrekisteri (pdf), Potilasrekisteri (pdf), Aikuisten sosiaalityö (pdf), Lapsi- ja perhesosiaalityö (pdf), Lasten ja perheiden palvelut (pdf) ja Työikäisten palvelut (pdf).

 

 

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut