Olet täällä

Asuntotontit

Asuminen

Omakotitontit:

Pääosa uusista omakotitonteista luovutetaan julkisella haulla 1-2 kertaa vuodessa. Tontinsaaja saa pääsääntöisesti itse valita, vuokraako tai ostaako hän tontin.

Kiinteähintaisten tonttien saajia valittaessa lapsiperheet ovat etusijalla, mutta tontinsaantimahdollisuuksia ei suljeta pois muiltakaan hakijoilta.

Omakotitonttien luovutuksessa noudatetaan etukäteen määriteltyjä valintakriteerejä. Osa tonteista voidaan jakaa myös toisin perustein tai myydä tarjouskilpailulla. Hakukierroksilta yli jääneet kiinteähintaiset tontit jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lue lisää omakotitalotonteista.

Rivi- ja kerrotalotontit:

Erityistä arvoa ja kysyntää omaavat rivi- ja kerrostalotontit (mm. ranta-alueet, ydinkeskusta ja sen lähialueet) luovutetaan pääsääntöisesti julkisen hinta- tai laatukilpailun avulla. Muilta osin tontit jaetaan pääosin harkinnan mukaan ottaen huomioon kaupungin asunto- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet sekä suunnitelmien laatu.

Lue lisää rivi- ja kerrostalotonteista

 

Kuinka otan palvelun käyttöön

Haettavana olevista tonteista ilmoitetaan lehdessä ja sivuillamme keväällä ja syksyllä.

Omakotitalotonttien hakulomakkeita saa myös kiinteistötoimesta ja Kansalaisinfosta.

Anna palautetta

Yhteyshenkilö

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Mittauspalvelut -yksikkö vastaa tonttien ja rakennusten rakennusvalvontamittauksista.
Kaupunki vuokraa maata erilaisiin tarkoituksiin kuten rakentamiseen, varastointiin ja työmaatukikohdiksi.
Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi...
Rakennuslupa tarvitaan aina uuden rakentamiseen ja vanhan laajentamiseen sekä muihin muutos- ja korjaustöihin jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja...
Vaasassa on monia mahdollisuuksia asua vuokralla. Asuntoja löytyy niin kaupungin keskustasta kuin maaseudultakin.
Vaasan kaupunki luovuttaa yritystontteja ensisijaisesti vuokraamalla, mutta tarvittaessa myös myymällä.

Lisää aiheesta