Olet täällä

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö. Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa. Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.
Vaasassa oppilailla on oikeus riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan opettaja arvioi tuen tarvetta yhteistyössä oppilashuollon henkilöstön ja huoltajien kanssa.
Lisätietoa oppimisen ja koulunkäynnin tuesta saat kaupungin nettisivuilta.

Verkkoasiointi