Olet täällä

Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan

Elintarvikekontaktimateriaalialan valmistajan, jatkojalostajan ja maahantuojan on tehtävä elintarvikelain mukainen ilmoitus toiminnastaan toimintapaikkakunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Elintarvikekontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat valmiiksi kosketuksissa (suoraan tai välillisesti) elintarvikkeen kanssa tai jotka on suunniteltu olemaan kosketuksissa elintarvikkeen kanssa. Tällaisia materiaaleja ja tarvikkeita ovat esimerkiksi - elintarvikepakkaukset - kertakäyttöastiat ja -käsineet - keittiövälineet - keittiön pientyökoneet sekä - elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet. Myös raaka-aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa sekä muun muassa painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin.
Toimijalle lähetetään vastaanottoilmoitus.

Toimi näin

Tee ilmoitus toimintapaikkakunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle toiminnan alkaessa. Kunnan valvontaviranomainen lähettää toimijalle tiedon ilmoituksen vastaanotosta ja rekisteriin merkitsemisestä. Valvontaviranomainen tarkastaa yrityksen toiminnan säännöllisesti valvontasuunnitelmansa mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia elintarvikekontaktimateriaaleja markkinoille saattavia toimijoita Suomessa. Tällaisia toimijoita ovat: • kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat • varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat • kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat • kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia alan toimijoita riippumatta siitä, mistä kontaktimateriaalista tai -tarvikkeesta on kysymys. Jos toiminta muuttuu, päättyy tai toiminnan harjoittaja vaihtuu, on siitä viivytyksettä tehtävä ilmoitus kunnan viranomaiselle. Muutosilmoituksen tekoon käytetään samaa lomaketta kuin aloitusilmoituksen tekoon. Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.
Ilmoitus on maksuton, mutta valvontasuunnitelman mukainen valvonta on maksullista.

Määräajat

Ilmoitus on tehtävä toiminnan alkaessa.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.
Voimassa, kunnes toiminta lopetetaan.

Verkkoasiointi

Palvelupaikat