Olet täällä

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatus

Vaasan kaupungin monikulttuurinen varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuksen yleisiin kasvatustavoitteisiin. Lapset huomioidaan tasa-arvoisesti ja kohdataan yhdenvertaisina, erilaisuutta kunnioittaen sekä tukien kasvua kohti kulttuurista monimuotoisuutta. Varhaiskasvatus ja esiopetus tukevat eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kotoutumista. Lapsen suomen kielen oppimista ja kielitaidon kehitystä vahvistetaan. Lisäksi lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin oppimista tuetaan. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa suomea opetetaan päivittäin eri kielenkäyttötilanteissa. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiselle lapselle tarjotaan mahdollisuus suomen kielen harjoitteluun ja oppimiseen. Lapsen suomen kielen taitoa havainnoidaan, kartoitetaan ja arvioidaan sekä dokumentoidaan säännöllisesti. Tavoitteena on, että lapsi oppii ymmärtämään ja puhumaan suomea, on aktiivinen kielenkäyttäjä ja saavuttaa toiminnallisen monikielisyyden taidot. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen oppimisen perustana ovat hyvä suomen kielen ja oman äidinkielen taito. Varhaiskasvatuksessa toimii suomi toisena kielenä -lastentarhanopettaja ja kiertävä suomi toisena kielenä -lastentarhanopettaja. Työhön kuuluu arvioida eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomen kielen taitotasoa sekä ohjata ja kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä sekä osallistua varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suomi toisena kielenä -opetuksen suunnitteluun ja kehittämistyöhön. Keskeinen toimintamuoto on konsultaatio.
Lisää tietoa saat varhaiskasvatuksen sivuilta ja asiakaspalvelusta.
Normaali varhaiskasvatuksen asiakasmaksu