Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Länsimetsan koulun lapsia

Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan. Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.
Vaasassa esiopetus toteutetaan päiväkodeissa. Esiopetus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, joiden pohjalta Vaasassa on laadittu koko kuntaa koskeva yhteinen opetussuunnitelma. Vaasan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma on pohjana päiväkotien omille esiopetuksen opetussuunnitelmille. Esiopetukseen tulevalle lapselle järjestetään paikka omalla suuralueella sijaitsevasta esiopetusta järjestävästä päiväkodista, huomioiden myös sopivien esiopetusryhmien muodostuminen. Esiopetusryhmiä perustetaan sen mukaisesti, mitä tarve edellyttää ja mihin tilat antavat mahdollisuuden.
Ilmoittautuminen Vaasan kaupungin järjestämään esiopetukseen toimintavuodeksi 2019 – 2020 on ajalla 17.1. – 31.1.2019. Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa. Lapsi ilmoitetaan esiopetukseen sille maantieteelliselle suuralueelle, jossa lapsi asuu esiopetuksen alkaessa. Tiettyä yksikköä ei voi valita ilmoittautumisen yhteydessä. Esiopetusta antavat päiväkodit löydät Vaasan kaupungin esiopetuksen sivuilta. Vuorohoitoa tai iltahoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Punahilkan päiväkodissa. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen (4 h/pvä) lisäksi myös päivähoitoa, tulee sähköisessä ilmoittautumislomakkeessa täyttää päivähoidon tarve esiopetuksen lisäksi. Kirjallinen päätös esiopetukseen ottamisesta postitetaan huoltajille huhtikuun 2019 aikana. Esiopetuspaikka tulee ottaa kirjallisesti vastaan päätöksestä ilmenevään määräaikaan mennessä. Mikäli sähköisessä asioinnissa ilmenee ongelmia, voit ottaa yhteyttä Vaasan palautepalvelun kautta.

Verkkosivu

Esiopetus
Yhteyshenkilö: