Olet täällä

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka työntekijöiden tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivässä nuorisotyössä toimitaan nuoren ehdoilla, jotta tämä löytäisi vastauksia kysymyksiinsä ja saavuttaisi tarvitsemansa palvelut. Kunnat järjestävät etsivää nuorisotyötä, tai ne voivat hankkia palvelun esimerkiksi järjestöiltä. Laki velvoittaa esimerkiksi koulut ja puolustusvoimat ilmoittamaan etsivälle nuorisotyölle, jos alle 25-vuotias keskeyttää koulunsa tai asepalveluksensa.
Vaasan etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 15-29 -vuotiaille nuorille, jotka kaipaavat tukea tulevaisuuden suunnittelussa ja arkisten asioiden hoitamisessa. Origo auttaa silloin, kun opinnot ovat keskeytyneet, nuori tarvitsee apua arjen asioiden hoitamisessa, etsii työ-, työharjoittelu- tai opiskelupaikkaa, tarvitsee asuntoa, kohtaa ongelmia toimeentulon, terveydentilan tai jonkin riippuvuuden kanssa, haluaa pohtia elämäntilannettaan yleisesti, kaipaa tukea tulevaisuuden suunnittelussa tai haluaa juttuseuraa. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista. Vaasassa toimii myös ruotsinkielisiä etsiviä nuorisotyöntekijöitä. Lisätietoa löydät heidän omilta verkkosivuiltaan.
Origoon voit olla yhteydessä Facebookissa, puhelimitse, sähköpostitse tai käydä paikan päällä. Lisää tietoa Reimarin verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille.