Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

kulttuuriSB640x427

Kulttuuriavustukset ja -palkinnot

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.
Vaasan kaupunki jakaa vuosittain avustuksia kulttuuritoimintaan. Avustusta voi hakea kohdeavustuksena, kaupunkikulttuuriavustuksena tai toiminta-avustuksena. Kenelle: yksityishenkilö, työryhmä tai yhteisö Hakuaika: to 31.1.2019 klo 15:00 saakka Hakemuksen palautus: Vaasan kaupungin keskuskirjaamo, Raastuvankatu 33, 65100 Vaasa Päätökset: kulttuurijaosto, maaliskuu *** UUTTA! Yhdistysten on vuoden 2019 alusta lähtien mahdollista hakea 3-vuotista toiminta-avustusta. Avustus on suunnattu yhdistyksille, joilla on vahva kehittämishalu ja selkeä kehittämissuunnitelma kolmelle vuodelle. Avustuspäätös koskee vuosia 2019-2021. 3-vuotisella avustuksella pyritään: - avustuksen kehittämisvelvoitteen kautta viedä toimijan toimintaa vahvemmin eteenpäin - antaa yhdistyksille varmuus pidempi aikaisemmasta tuesta ja mahdollisuus systemaattisemmin kehittää toimintaa - mahdolliseen avustuksen korottamiseen - tiiviimpään kumppanuuteen kaupungin kulttuuripalveluiden, kulttuurijaoston ja yhdistyksen välillä Hakemusta varten tarvitaan erityisesti - kolmen vuoden osalta vuosittainen, suuntaa-antava toimintasuunnitelma ja budjetti - selkeä kehittämissuunnitelma siitä, miten toimintaa aiotaan kehittää koko avustuskauden aikana sekä minkälaisia kehittämistoimenpiteitä tehdään vuositasolla *** Palkinnot: Avustusten lisäksi jaetaan myös Kulttuuripalkinto ja Nuori kulttuuritekijä -stipendi. Kulttuuripalkinto myönnetään tunnustuksena henkilölle tai ryhmälle, joka on tehnyt merkittävää ja näkyvää työtä omalla kulttuurin alallaan Vaasan kaupungin hyväksi. Nuori kulttuuritekijä -stipendi jaetaan kannustimena nuorelle lahjakkaalle ja aktiiviselle kulttuuriharrastajalle tai -ryhmälle, joka on osoittanut suurta potentiaalia omalla kulttuurin alallaan. Stipendin saaja on toiminut persoonallaan ja työskentelyllään myös innoittajana muille nuorille kulttuurin harrastajille. Stipendi voidaan myöntää alle 25-vuotiaalle vaasalaiselle nuorelle tai nuorten ryhmälle.

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu
Yhteyshenkilö: