Olet täällä

fb_taikon_20170523_gimme5_-_sirkus_-_huutoniemen_koulu_72_hula.jpg

Harrastustoiminta

Toiminnan tavoitteet: * Lisätä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia lasten ja nuorten vapaa-ajalle * Välittää tietoa Vaasan harrastusmahdollisuuksista * Edistää lasten ja nuorten osallistumista seuratoimintaan Toimintamuotoja ovat lajikoulut, Lasten Liike -kerhot, Liikkuva koulu -harrastustoiminta sekä liikuntaleirit. Lajikoulut: Lajikoulut ovat alkeiskursseja, joita järjestetään yhdessä liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikuntapalveluja tuottavien yritysten kanssa. Lasten Liike -kerhot: Lasten Liike -kerhoja järjestetään iltapäivisin Vaasan kouluilla. Kerhot ovat suunnattuja 1-9-luokkalaisille lapsille ja nuorille. Liikkuva koulu -harrastustoiminta: Osana Liikkuva koulu -hanketta järjestetään koulupäivän aikana ja iltapäivisin maksutonta liikuntapainotteista harrastustoimintaa. Liikuntaleirit: Liikuntaleirejä järjestetään koululaisten lomien aikaan kesä-, syys- ja hiihtolomalla 1-6-luokkalaisille lapsille. Liikuntaleirit ovat kokopäivä- ja puolipäiväleirejä.
Ilmoittautuminen ja kohderyhmä: Toimintaan osallistuminen edellyttää etukäteisilmoittautumista. Liikuntaleirit tulevat myyntiin Vaasan kaupungin verkkokauppaan. Tarkemmat toimintaohjeet löytyvät verkkosivuilta. Lisätietoja saat lasten ja nuorten liikuntasuunnittelijalta.
Palvelut ovat pääsääntöisesti suunnattuja vaasalaisille 1-9-luokkalaisille lapsille ja nuorille.
Palvelun hinta: Toimintaan osallistuminen on pääsääntöisesti maksutonta. Liikuntaleirit maksavat 30-100 euroa leiriviikkoa kohden.

Puhelinasiointi

Liikuntasuunnittelija | Lasten ja nuorten liikunta

0400983993
Yhteyshenkilö: