Olet täällä

Hissiavustus

olohuoneasuminenjs640x444.jpg

Jälkiasennushissin rakentamiseen on mahdollisuus saada avustusta valtiolta ja Vaasan kaupungilta yhteensä jopa 55 prosenttia.

Valtion avustus jälkiasennushissien rakentamiseen on 45 prosenttia hyväksyttävistä kohtuullisista hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Kaupungin avustuksen määrä on enintään 10 prosenttia ARA:n hyväksymistä kustannuksista. Kaupungin avustus myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa sen jälkeen, kun ARA on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissiavustuksen.

Hissiavustushakemus jätetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:an. Kaupungin avustusta haetaan kaupungin omalla lomakkeella. Työt voidaan aloittaa ARA:n varsinaisen avustuspäätöksen jälkeen. Samassa yhteydessä kannattaa hakea myös avustusta liikkumisesteiden poistamiskustannuksiin, joita ARA myös avustaa 45 prosentilla.

Hissiavustuksella ja liikkumisesteiden poistamiseen tarkoitetulla avustuksella on jatkuva hakuaika.

Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hanke

Vaasan kaupunki on mukana valtakunnallisessa Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeessa, joka on osa Ympäristöministeriön ”Ikääntyneiden asumisen toteuttamisohjelmaa vuosille 2013–2017”. Hankkeen tavoitteena on edistää hissien rakentamista vanhoihin hissittömiin yli kolmikerroksisiin asuinkerrostaloihin ja kaksinkertaistaa valtakunnallisesti jälkiasennushissien määrä vuoteen 2017. Hankkeen avulla pyritään edistämään myös muita asuinrakennusten ja piha-alueiden esteettömyyskorjauksia.

Hissi mahdollistaa iäkkään ihmisen kotona asumisen pidempään, sillä ikääntyvälle asukkaalle portaat ovat vaarallisuutensa takia usein ensimmäinen liikkumista vähentävä ja estävä tekijä. Hissi on tärkeä osa esteetöntä ympäristöä iäkkäiden henkilöiden ohella myös muille kerrostalon asukkaille. Hissin hankkimisesta saatava sosiaalinen hyöty saattaa olla hyvinkin merkittävä: se edistää nykyaikaisen asumisen laatua, asuinympäristön turvallisuutta ja liikuntaesteettömyyttä sekä kotona asumisen edellytyksiä. Hissien asentamisella vanhoihin kerrostaloihin voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä sosiaali- ja terveystoimessa sekä vaikuttaa positiivisesti asunnon arvoon.

Lisätietoja Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeesta: www.hissiin.fi

Ympäristöministeriön ”Ikääntyneiden asuminen” –sivuilta löytyy lisätietoa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta sekä asuinrakennusten esteettömyyden parantamisesta.

Vaasassa toimii hissityöryhmä, joka on perustettu vuonna 2013. Työryhmän tarkoituksena on moninkertaistaa jälkiasennushissien määrä Vaasassa. Työryhmään kuuluu edustajia Vaasan kaupungin kiinteistötoimesta, rakennusvalvonnasta, vammaisneuvostosta ja kaavoituksesta sekä Suomen Kiinteistöliitosta ja ARA:sta. Lisäksi ryhmään on kutsuttu yritysten edustajia ja isännöitsijöitä.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Lisätietoja hissi- ja esteettömyysavustuksesta:
www.ara.fi
kirjaamo.ara@ara.fi
Puh. (vaihde): 029 525 0800

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Vesijärvenkatu 11A / PL 30
15141 Lahti

ARAn ohjeet ja lomakkeet:
Tietoa hissiavustuksesta
Tietoa esteettömyysavustuksesta

Vaasan kaupungin hissiavustuslomake (pdf)

Lisätietoja saa myös Vaasan kaupungin kiinteistötoimesta:
asumispalvelut(at)vaasa.fi

Tekninen virasto/ Kiinteistötoimi
Kirkkopuistikko 26 A / PL 2
65101 Vaasa

Kysy tai anna palautetta avustuksista

Yhteyshenkilö