Olet täällä

hulevesiviemäröintiTS

Hulevesien hallinta

- Vaasan kaupunki järjestää hulevesien hallinnan Vaasassa asemakaava-alueella. Hulevedet ovat maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kerääntyvän sade- tai sulamisveden sekä perustusten kuivatusvesiä. Hulevesien hoitamiseen liittyy myös tulvavahinkojen ehkäisy ja tulvantorjunta. Hulevesien hallinnan kokonaisuus koostuu kunnan hulevesijärjestelmästä, johon kuuluvat kunnan vastuulla olevat hulevesien hallinnan rakenteet ja laitteet. Kunta vastaa tulvavahinkojen ehkäisystä ja tulvantorjunnasta omistamillaan kiinteistöillään sekä tie-, katu-, vesistö- ja viheralueilla. Kunnan vastuulle kuuluu myös vastata oman palvelutuotannon jatkuvuudesta, infrastruktuurin ylläpitämisestä sekä pelastustoiminnan tukemisesta tulvatilanteen uhatessa ja sen aikana. Kiinteistön omistajan tai haltijan sekä asukkaiden on suojeltava itseään ja omaisuuttaan käytettävissä olevin keinoin. Heidän on osaltaan ehkäistävä tulvavahinkojen syntymistä ja varauduttava tulvatilanteen edellyttämiin vahingontorjunta- ja suojaustoimenpiteisiin.

Hulevesiverkon vaikutusalueet: Vaasa, Vähäkyrö

Hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella huolehtii kuntatekniikka. Rakennusvalvonta vastaa lupa-asioista ja toimii valvovana viranomaisena. Yhteyshenkilöt / Vaasan kaupungin kuntatekniikka: * hulevesijärjestelmän kunnossapito, hulevesiviemärit, kaivot ja katuojat: kunnossapitopäällikkö * hulevesijärjestelmän kunnossapito, runko-ojat: viheraluepäällikkö * suunnitteluun liittyvät asiat: kadunsuunnitteluinsinööri

Puhelinasiointi

Kadunsuunnitteluinsinööri

+358405636635
Yhteyshenkilö: 
Kunnossapitopäällikkö
Puhelinnumero(t): 
Puhelin, suora
(06) 325 4254
Matkapuhelin
0400-662 267
Sähköpostiosoite: 
Kuntatekniikka