Olet täällä

Huostaanotto

Huostaanottoon voidaan ryhtyä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon tukitoimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Huostaanotto on viimesijainen toimenpide ja se voidaan tehdä tarvittaessa myös vastoin vanhempien suostumusta.

Palvelut

Pehmolelut

Huostaan otettu lapsi sijoitetaan lastensuojelulaitokseen tai sijaisperheeseen.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Lisätietoja huostaanotosta antaa johtava sosiaalityöntekijä numerossa: 06 325 2338.

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Lisää aiheesta