Olet täällä

Ikäihmisten Alvar-palvelu

Alvar-kuvapuhelinpalvelun avulla useat kotihoidon ja Ikäkeskuksen asiakkaat saavat kotihoidon palveluja, viriketoimintaa, toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää toimintaa.

Palvelut

Kuva Alvar-palvelusta

Alvar-palvelua kokeilevat tällä hetkellä myös omaishoidossa olevat ikäihmiset ja omaishoitajat.

Kotihoidon palvelut

Alvar-kuvapuhelinpalvelun kautta hoitajat tekevät osan kotihoidon käynneistä virtuaalisesti. Kun hoitajan on aika tavata asiakas, hän soittaa asiakkaalle ja yhteys avautuu. Asiakas näkee ja kuulee laitteen kautta hoitajan, joka keskustelee asiakkaan kanssa siitä, mitä seuraavaksi tehdään. Alvar-kuvapuhelinpalvelun kautta asiakasta ohjataan toimimaan itsenäisesti kotonaan.

Kotihoidon toiminta perustuu asiakkaan tarpeisiin ja hänen kanssaan sovittuihin palveluihin. Alvar-palvelun kautta ei kuitenkaan hoideta kaikkia kotihoidon käyntejä.

Monipuolista ohjelmaa

Alvar-palvelussa asiakas pääsee kuvapuhelimen kautta viriketoiminnan ohjaajan tai muun henkilön mukaan, vaikka merenrantaan tai askartelemaan. Alvar-palvelun tuokiot ovat vuorovaikutteisia ja niiden sisältöjä kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.

Kotihoidon ja Ikäkeskuksen työntekijöillä on käytössään studio, jossa kuvataan erilaisia ohjelmia. Ohjelmista tehdään myös tallenteita, joita asiakas voi halutessaan katsoa itselleen sopivaan aikaan.

Palvelussa on mukana myös Vaasan kaupungin muita yksiköitä, kuten päiväkoteja ja kouluja. Yhteistyötä tehdään myös yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa.

Teknistä osaamista ei tarvita

Palvelun käyttö onnistuu, jos asiakas kykenee puhumaan ja liikkumaan huoneistossaan. Teknistä osaamista ei tarvita. Laitteet sijoitetaan asiakkaan kotiin niin, että laitteista näkee esimerkiksi olohuoneen tai keittiön sopimuksen mukaan. Laitteet asennetaan niin, että ne istuvat kodin sisustukseen, eivätkä haittaa asiakkaan liikkumista.

MITEN OTAN PALVELUN KÄYTTÖÖN

Lisätietoa palvelusta:

Sairaanhoitaja ja asiakasvastaava Katja Ketola
Puh. 040 763 5317

katja.ketola@vaasa.fi

ts. Palveluvastaava Tuija Nyby
Puh. 040 536 9024

tuija.nyby@vaasa.fi