Olet täällä

Ikäihmisten päivätoiminta

Päivätoiminnassa järjestetään monipuolista toimintaa, jonka tavoitteena on tukea iäkkäiden hyvinvointia ja omatoimisuutta sekä lisätä sosiaalista kanssakäymistä. 

Palvelut

ikaihmisten_paivatoiminta.jpg

 

Päivätoiminta on suunnattu kotona asuville yli 65-vuotiaille vaasalaisille, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Päivätoiminta soveltuu myös sellaisille henkilöille jotka eivät pysty tai jaksa osallistua kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Taustalla voi olla mm yksinäisyyttä, masentuneisuutta tai tarvetta sosiaalisille kontakteille. Tarjoamme myös muistisairaille sekä omaishoidettaville omat ryhmät.

Ikäkeskus järjestää päivätoimintaa Vuorikeskuksessa ja Palosaarentiellä Ruukinkartanossa. Tarjoamme kokopäiväistä (6h) ja puolipäivätoimintaa (3 h joko aamu- tai iltapäivällä) yhteensä viidessä eri yksikössä. Lisäksi osa päivätoiminnasta hankitaan ostopalveluna Vaasanseudun muistiyhdistykseltä tai Förgätmigej i Vasa rf:ltä.

Toiminnan tarkoituksena on tukea kotona asuvia ikäihmisiä sekä heidän omaisiaan. Tavoitteena on tukea ikääntyneen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja edistää heidän kotona asumiseen liittyviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Päivätoiminnan avulla tuetaan myös omaishoitajien jaksamista tarjoamalla heille omaa aikaa sekä mahdollisuutta virkistymiseen ja lepoon. Teemme myös yhteistyötä mm. omaisten ja kotihoidon kanssa.

Päivätoiminnan ohjelmaan kuuluu monipuolista kuntouttavaa ryhmätoimintaa, ruokailua ja ulkoilua. Teemme myös ajoittain matkoja erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Näistä tulee mahdollisesti erillinen osallistumismaksu. Kylvetyspalveluita tarjoamme vain erityistarpeesta.

Kokopäiväinen päivätoiminta maksaa 22,50€ ja puolipäiväryhmä 13€. Päivätoimintaan järjestetään tarvittaessa kuljetus, joka maksaa 3,20€ / suunta. Asiakasmaksu kartuttaa maksukattoa. Käynnit laskutetaan jälkikäteen.

Päivätoimintaan haetaan hakemuksella. Sen voi täyttää joko asiakas itse, omainen tai esim. sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Lomakkeesta löytyy osoitetiedot lähettämistä varten. Valinnat ja päätökset päivätoiminnan myöntämisestä tekee Ikäkeskuksen palvelukoordinaattori. Päivätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Hakemus Ikäkeskuksen päivätoimintaan

Päivätoimintayksiköt:

Vuoritupa, Vuorikeskus (Vuorikatu 2-4) puh: 040 357 9815 

Muistola, Vuorikeskus, (Vuorikatu 2-4) puh: 040 4874502 (muistisairaiden ryhmät)

Ruukinkartanon päivätoiminta (Palosaarentie 39) puh: 040 126 1898

Puolipäiväryhmät, Ruukinkartano (Palosaarentie 39) puh: 040 632 4197

Ruusumäki, Vuorikeskus (Vuorikatu 2-4) puh: 040 621 0816

Omavalvonta suunnitelma

SHQS laaduntunnustuksen logo

www.labquality.fi

Kuinka otan palvelun käyttöön

Huom! Päivätoiminta/Vuoritupa, Muistola ja Ruukinkartano suljettuina 1.7. – 29.7.2019

Lisätietoja päivätoiminnasta antavat:

Ikäkeskuksen päivätoiminnan vastaava ohjaaja
Puh. 040-525 4015

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Lisää aiheesta