Olet täällä

Ikäihmisten päivätoiminta

Päivätoiminnassa järjestetään monipuolista toimintaa, jonka tavoitteena on tukea iäkkäiden hyvinvointia ja omatoimisuutta sekä lisätä sosiaalista kanssakäymistä. 

Palvelut

ikaihmisten_paivatoiminta.jpg

Päivätoiminta on suunnattu kotona asuville yli 65-vuotiaille vaasalaisille, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua ja jotka eivät pysty tai jaksa osallistua muihin kodin ulkopuolisiin toimintoihin.

Ikäkeskus järjestää päivätoimintaa Vuorikadulla, Ruukinkartanossa Palosaarentiellä ja Muistolassa. Osa muistisairaiden päivätoiminnasta hankitaan ostopalveluina Vaasanseudun muistiyhdistykseltä (suomenkielinen) tai Minnesstödsföreningen Förgätmigej i Vasa rf:ltä (ruotsinkielinen).

Toiminnan tarkoituksena on tukea kotona asuvia ikäihmisiä sekä heidän omaisiaan. Tavoitteena on tukea ikääntyneen fyysistä, psyykkistä, kognitiivista sekä sosiaalista toimintakykyä ja edistää ikäihmisen kotona asumiseen liittyviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Päivätoiminnan tavoite on osaltaan tukea omaishoitajien jaksamista, jolloin omaishoitaja saa omaa aikaa sekä mahdollisuuden virkistymiseen ja lepoon. Teemme yhteistyötä sekä kotihoidon että omaisten kanssa.

Päivätoimintaan haetaan päivätoimintahakemuksella. Sen voi lähettää asiakas itse, omaiset ja läheiset tai sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Hakulomake lähetetään ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan jonoista vastaavalle palvelukoordinaattorille, joka tekee päätöksen päivätoiminnan myöntämisestä.

Päivätoimintaan kuuluu muun muassa aamupala, ryhmäliikuntaa, kylvetyspalvelu (erityistarpeesta), lounas, sosiokulttuurista ohjelmaa, ulkoilua ja päiväkahvi. Kaikista päivätoimintayksiköistä tehdään pieniä retkiä esimerkiksi museoihin, musiikkitapahtumiin sekä erilaisiin teematapahtumiin. Näistä tulee mahdollisesti erillinen osallistumismaksu.

Asiakkaat haetaan pääsääntöisesti inva-taksilla kotoa ja viedään takaisin päivän päätteeksi. Kuljetusten järjestämisestä huolehtii yksiköiden henkilökunta. Päivän kesto on noin 8.15–14.30. Asiakaskäynneistä laskutetaan jälkikäteen 22,80 €/osallistumispäivä ja kuljetus 3,20 €/suunta. Asiakasmaksu kartuttaa maksukattoa. Päivätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja toivomme että asiakkaat viihtyvät.

Ohjattavat asiakasryhmät

  • Asiakkaat, joilla on todettu toimintakyvyn vaje ja terveydentilan lasku johtuen ikääntymisestä, vammasta tai sairaudesta sekä tarve toimintakykyä ylläpitävään toimintaan ja ohjaukseen
  • Asiakkaat, joilla on muistisairaus
  • Asiakkaat, joilla palvelutarpeen taustalla on sosiaaliset syyt (elämäntilanteen muutos, yksinäisyys, turvattomuus, masennus, riski syrjäytyä)
  • Omaishoidon asiakkaat sekä asiakkaat, jotka täyttävät omaishoidon kriteerit mutta eivät syystä tai toisesta ole hakeutuneet omaishoitoon

Ikäkeskus, Vuoritupa
Vuorikadun päivätoiminnassa on kymmenen asiakaspaikkaa päivää kohden.

Ikäkeskus, Muistola
Muistola on muistisairaille tarkoitettu päivätoimintayksikkö, jossa on kahdeksan asiakaspaikkaa päivää kohden. Muistolan päivätoiminta on tarkoitettu asiakkaille, joilla on diagnosoitu muistisairaus.

Ikäkeskus, Ruukinkartanon päivätoiminta
Ruukinkartanon päivätoiminnassa on yhdeksän asiakaspaikkaa päivää kohden.

 

SHQS laaduntunnustuksen logo

www.labquality.fi

Kuinka otan palvelun käyttöön

Lisätietoja päivätoiminnasta antavat:

Ikäkeskuksen päivätoiminnan vastaava sairaanhoitaja
Puh. 040-525 4015

Vuoritupa
Puh. 040-357 9815

Muistola
Puh. 040-487 4502

Ruukinkartanon päivätoiminta
Puh. 040-126 1898

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Lisää aiheesta