Olet täällä

Ikäkeskuksen liikuntapalvelut

Ikäkeskuksen liikuntapalvelun toiminta on suunnattu kotona asuville yli 65-vuotiaille vaasalaisille:

  • tasapainoryhmät
  • toimintakykyryhmät
  • vesivoimisteluryhmät
  • yksilöllinen liikuntaneuvonta

Palvelut

Ikäkeskus

Ryhmät ovat suunnattu kotona asuville yli 65-vuotiaille vaasalaisille, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Toiminnan tarkoituksena on tukea kotona asuvia ikäihmisiä sekä heidän omaisiaan. Tavoitteena on toimintakyvyn säilyttäminen ja parantaminen sekä kotona asumisen tukeminen.

Toimintamme on ryhmätoimintaa, tasapaino- ja toimintakykyharjoittelua kuntosalilla sekä vesivoimisteluryhmiä. Ryhmissä on ohjaaja paikalla ja ryhmäkäynnit pidetään kerran viikossa sovittuna aikana. Kuntosalit sijaitsevat Vuorikadulla, Palosaarentiellä ja Tammikaivontiellä. Vesivoimistelutila Tammikaivontiellä. Ryhmiin hakeudutaan omatoimisesti hakulomakkeella, liikuntaneuvonnan kautta tai toisen tahon lähettämänä. Asiakkaan soveltuvuus kartoitetaan esitietojen, toimintakykytestien ja valintakriteerien mukaan. Palvelu on maksullista.

Ryhmätoiminnan lisäksi ikäihmisillä on mahdollisuus maksuttomaan yksilölliseen liikuntaneuvontaan. Liikuntaneuvonnassa saa ohjausta ja opastusta omasta kunnosta huolehtimiseen sekä tietoa kaupungin liikuntamahdollisuuksista.

Hakulomake liikuntapalvelun toimintaan.

Hakulomakkeen voit hakea myös: Ikäkeskuksen toimipisteistä (Tammikaivontieltä ja Vuorikadulta), terveysasemilta ja kansalaisinfosta (pääkirjasto).

 

SHQS laaduntunnustuksen logo

www.labquality.fi

Kuinka otan palvelun käyttöön

Ikäkeskuksen liikuntapalveluihin on jatkuva haku.

Lisätietoja antavat:
Vastaava fysioterapeutti/ Liikuntaneuvonta:
040 747 3904

Vuorikeskuksen kuntosali
040 832 9442
Vuorikatu 2-4
65100 Vaasa

Palosaaren kuntosali
040 170 2027, 040 159 0540
Palosaarentie 26
65200 Vaasa

Tammikartano
kuntosali: 040 484 5226
vesivoimistelu: 040 484 5226
Tammikaivontie 4
65100 Vaasa

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut