Olet täällä

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa tai muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai käsitellään. Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi ravintolat, päivittäistavaramyymälät, kioskit ja leipomot.
Vaasassa ilmoitus tehdään kaupungin ympäristöosastolle.

Toimi näin

Tee kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Elintarvikehuoneiston ilmoituksesta on käytävä ilmi - elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot - toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus - elintarvikehuoneiston nimi ja käyntiosoite - harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus - toiminnan arvioitu aloittamisajankohta - tieto omavalvontasuunnitelmasta. Elintarvikehuoneistolla on myös oltava omavalvontasuunnitelma. Ilmoituksen tekijälle lähetetään todistus, joka osoittaa, että elintarvikehuoneisto kuuluu suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin. Valvontaviranomainen tarkastaa omavalvontasuunnitelmat ja niiden toimivuuden suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on että elintarvikehuoneisto on elintarvikelain 23/2006 10 §:n ja sen nojalla säädettyjen vaatimusten mukainen. Jos toiminta keskeytyy, loppuu tai toiminnan harjoittaja vaihtuu, ilmoita siitä viipymättä. Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.
Oleellisista muutoksista, keskeytyksistä ja lopettamisesta tulee ilmoittaa.
Katso ympäristöterveydenhuollon maksut.

Määräajat

Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Toimi näin

Kunnan valvontaviranomainen antaa todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja tekee ensimmäisen tarkastuksen 1–6 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Toiminnan voi aloittaa, vaikka käsittely olisi kesken.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.
Voimassa, kunnes toiminta lopetetaan. Muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava.

Verkkoasiointi

Tulostettava lomake

Palvelupaikat