Olet täällä

Ilmoitus melusta ja tärinästä

Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Melu- ja tärinäilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista. Erityisesti louhinnasta, murskauksesta ja paalutuksesta tulee tehdä ilmoitus. Jos toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, ympäristöilmoitus tehdään ELY-keskukselle.
Vaasassa melu- ja tärinäilmoitukset tehdään kaupungin ympäristöosastolle. Lisätietoa ympäristöilmoitusten verkkosivulta.

Toimi näin

Melu- ja tärinäilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava. Yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella voidaan ilmoittaa useampia tapahtumia.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on haettu ympäristölupa. Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.
Katso ympäristöterveydenhuollon maksut.
30 päivää ennen tapahtumaa
3 vko, jos tapahtumasta on kuulutettava
Ilmoitus on tapahtumakohtainen.

Verkkoasiointi

Tulostettava lomake

Palvelupaikat