Olet täällä

Jätehuollon neuvonta

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta ja varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan. Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.
Vaasassa jätehuollon neuvonnasta vastaa seudun kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Stormossen Oy. Stormossenin jäteneuvontapalveluihin kuuluvat muun muassa tutustumiskäynnit jätekeskuksella, alakouluikäisille suunnatut jäteseikkailut, yritysneuvonta ja jäteneuvojan tilaaminen erilaisiin tilaisuuksiin.
Jätehuollon neuvontapalveluista voit lukea lisää Stormossenin verkkosivuilta.