Olet täällä

Jätteenkuljetus

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Vastaanottopaikka eli jäteastia voi olla yhden tai useamman kiinteistön yhteinen (ns. kimppa). Omakotitalon sekajäteastia tyhjennetään tyypillisesti kahden viikon välein. Mikäli kiinteistöllä lajitellaan jätteitä kierrätykseen ja esim. kompostoidaan biojätteitä, voidaan tyhjennysväliä tarvittaessa harventaa jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteenkuljetus voi olla joko kunnan järjestämä, jolloin kunnan jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetusyrityksen kiinteistöille, tai kiinteistönhaltijan järjestämä, jolloin jätteen haltija tilaa kuljetuksen itse joltakin alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä. Kunnan jätehuoltoviranomainen on päättänyt kunnan alueella käytössä olevan kuljetusjärjestelmän.
Vaasassa jätteenkuljetuksen ja astioiden tyhjennyksen hoitavat yritykset, jotka ovat erikoistuneet jätteenkuljetukseen. Kuljetusyrityksiltä voi tilata uusia jäteastioita tai tarroja, kysyä lajittelusta ja ottaa yhteyttä käytännön ongelmissa.
Omakotitalossa asuvan on tehtävä sopimus jonkin seudulla toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa astioiden tyhjennyksestä. Vaasan seudulla toimivat jätteenkuljetusyritykset löydät Stormossenin verkkosivuilta.