Olet täällä

Kansalaisopistot

Kansalaisopistot tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Opiskelu kansalaisopistossa ei tähtää tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelijan monipuoliseen kehittymiseen, elinikäiseen oppimiseen, hyvinvointiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Kansalaisopistoja ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai yhteisöt opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla. Ylläpitäjät päättävät opetuksen sisällöstä itsenäisesti. Usein opetus keskittyy kädentaitoihin ja harrastuksiin, kieliin ja taideaineisiin. Opetus on tyypillisesti ryhmäopetusta iltaisin tai viikonloppuna. Opetus voi olla lähi- tai etäopetusta.
Vaasassa toimii kaksi työväenopistoa: suomenkielinen Vaasa-opisto sekä ruotsinkielinen Vasa Arbis. Lisäksi Vaasassa toimii taideoppilaitos Kuula-opisto, joka tarjoaa musiikkiin, tanssiin ja niihin liittyvien taidemuotojen opetusta. Vaasa-opisto ja Vasa Arbis tarjoavat monipuolisen valikoiman opetusta, mm. kielissä, taito- ja taideaineissa ja liikunnassa. Opistoilla on myös yleisöluentoja ja kulttuuritilaisuuksia. Tarjonta vaihtelee vuosittain, ja painettu kurssiohjelma ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, elokuussa ja vuodenvaihteessa. Otamme myös vastaan ideoita ja räätälöimme kursseja asiakkaan tarpeisiin. Kurssit ovat kestoltaan muutamasta tunnista kuukauden kestäviin kokonaisuuksiin. Vaasa-opistolla on toimipisteet Vaasan lisäksi myös Isossakyrössä, Vähässäkyrössä ja Laihialla. Taiteen perusopetus - TaiKon on osa Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen toimintaa. TaiKon tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä, teatteritaiteessa, audiovisuaalisessa taiteessa, nykytanssissa ja sirkustaiteessa.

Toimi näin

Kurssiohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät opiston verkkosivuilta.
Vaasa-opiston ja Vasa arbiksen opetustarjontaan voit tutustua tarkemmin opistojen kotisivuilla tai verkkoasiointipalvelussa. Kuula-opiston toiminnasta löydät lisätietoja Kuula-opiston sivuilta. Kursseille voi ilmoittautua opistojen verkkoasiointipalveluissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kansalaisopistot ovat avoimia kaikille.