Olet täällä

ilmakuvapalosaarinettijs.jpg

Karttatuotteet

Vaasan kaupungin karttatuotannosta vastaa teknisen toimen kiinteistötoimi, joka palvelee kaikissa kaupunkialueen karttoihin liittyvissä asioissa. * Kantakartta on yksityiskohtainen kartta, jonka päätarkoituksena on palvella maankäytön, rakentamisen ja kunnallistekniikan suunnittelua. * Opaskartta on yleistetty kartta, joka sisältää kaupungin katuverkoston nimineen, osoitenumerot, rakennuskorttelit, puistot ja yleisimmät maastokohteet. * Ortoilmakuva on mittatarkka ilmakuva, jota voi käyttää suunnittelussa ja havainnollistamisessa. Numeerista pohja- ja opaskartta- sekä ortoilmakuva-aineistoa voi tilata kiinteistötoimesta. Vaasan kanta- ja opaskartan tekijänoikeus on teknisen toimen kiinteistötoimella. Tilauksen yhteydessä myönnetään käyttöoikeus sekä julkaisulupa opaskartan käyttämiseen painotuotteissa.

Näiden lisäksi kiinteistötoimi ylläpitää Vaasan karttapalvelua (IMS). Karttapalvelusta löytyy kantakartta, opaskartta, ortoilmakuvia ym. karttoja, sekä muuta paikkatietoa. Kiinteistötoimi ylläpitää myös Vaasan pyöräilykarttasovellusta. Käy katsomassa myös kartalta löytyvät patsaat https://kartta.vaasa.fi/patsaat/.

Karttakopiot tilataan kiinteistötoimen asiakaspalvelupisteestä. Numeeriset kartat tilataan paikkatietosuunnittelijalta.

Palvelupaikat

Yhteyshenkilö: