Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Aura-auto liikenteessä

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä. Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta. Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.
Vaasassa kadut on jaettu kunnossapitoluokkiin sen mukaan, missä järjestyksessä katuja huolletaan. Katujen kunnossa- ja puhtaanapitovastuut on jaettu talvikunnossapitoon, puhtaanapitoon ja muuhun kunnossapitoon. Talvikunnossapito käsittää lumen ja jään poiston, liukkauden torjunnan ja hiekotuksen poiston, lumivallien poiskuljetuksen ja katuojien ja sadevesikourujen lumettomana ja jäättömänä pitämisen; puhtaanapito lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poiston ja kasvillisuuden siistimisen ja muu kunnossapito päällysteiden korjaamisen, kadun kalusteiden hoidon sekä liikennemerkkien ja opasteiden hoidon.
Talvikunnossapitoon liittyen voit soittaa kuntatekniikan päivystysnumeroon virka-ajan ulkopuolella klo 16.00-07.00.
Lain mukaan tontinomistajien on itse pidettävä huolta omista kulkuteistään eli muun muassa poistettava haittaava lumi, hoidettava hiekoitus sekä huolehdittava ritiläkaivojen aukipidosta.
Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut kadulla

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu

Puhelinasiointi

Talvikunnossapidon päivystys klo 16.00-07.00

+358401371913
Yhteyshenkilö: 
Kunnossapitopäällikkö
Puhelinnumero(t): 
Puhelin, suora
(06) 325 4254
Matkapuhelin
0400-662 267
Sähköpostiosoite: 
Kuntatekniikka
Kunnossapitomestari
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
0401939975
Kuntatekniikka