Olet täällä

Asuminen

Kaupanvahvistus

Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupanvahvistus on tehtävä kun kyseessä on kauppa, lahja, vaihto tai jakosopimus. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen. Osituksessa tai perinnönjaossa kaupanvahvistusta ei käytetä. Kaupanvahvistaja tarkastaa osapuolten henkilöllisyyden ja sen, että luovutuskirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset. Allekirjoitushetkellä osapuolten on voitava todistaa henkilöllisyytensä. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Tiedot kaikista kaupanvahvistajista löytyvät kaupanvahvistajarekisteristä. Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa tehty sähköinen kiinteistönluovutus ei vaadi kaupanvahvistusta.
Vaasan kaupungilla on 8 julkista kaupanvahvistajaa, jotka ovat virkansa puolesta oikeutettuja toimimaan kaupanvahvistajina kaikissa kiinteistökaupoissa koko Suomen alueella. Vaasan kaupungin kiinteistötoimesta on mahdollista tilata tonttikaupan tietopaketti, joka sisältää kaikki oleelliset viranomaistiedot kaupan kohteena olevasta alueesta.
Kaupanvahvistaminen tilataan suoraan kaupanvahvistajilta ja tonttikaupan tietopaketti kiinteistötoimen kartastoassistentilta. Kaupanvahvistajien yhteystiedot löydät Vaasan kaupungin verkkosivulta Kaupanvahvistus.
Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu määrätään asetuksessa joten se on sama kaikilla kaupanvahvistajilla.

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu

Puhelinasiointi

Kartastoassistentti

+35863254364

Palvelupaikat

Yhteyshenkilö: 
Maankäyttöinsinööri
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
0400 684 373
Sähköpostiosoite: 
Kiinteistötoimi
Maankäyttöinsinööri
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 540 6460
Sähköpostiosoite: 
Kiinteistötoimi