Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

VaasaKeskusta640x427KatjaLösönen

Keskusarkisto

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi. Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä. Kunnan arkistotoimi antaa neuvontaa myös kuntaliitoksissa lakkautettujen kuntien arkistojen käytössä.
Vaasan kaupungin keskusarkisto toimii kaupungin hallintokuntien pitkän ajan ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen päätearkistona. Keskusarkiston asiakirjoista saa tietoja eri hallintoelimissä käsitellyistä asioista ja kopioita esimerkiksi koulutodistuksista. Keskusarkistossa säilytetään myös rakennuspiirustuksia ja karttoja. Keskusarkistossa säilytetään yli 120 eri arkistonmuodostajan arkistoa. Vanhimmat asiakirjat ovat peräisin 1800-luvun alkuvuosilta.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.
Keskusarkistosta ja siellä säilytettävistä asiakirjoista saat lisätietoa tietopalvelupäälliköltä. Huom! Kaupungin keskusarkisto on suljettu toistaiseksi 10.10.2018 alkaen Hallintotalon muuton vuoksi. Keskusarkiston materiaalin luettelointi, pakkaaminen ja siirto väistötiloihin on alkanut, emmekä toistaiseksi voi ottaa vastaan tietopyyntöjä tai tutkijoita.

Henkilörekisteriluettelon kesä 2017 löydät tästä.

Arkistoluettelo 2012.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu

Puhelinasiointi

Tietopalvelupäällikkö

+35863251090

Palvelupaikat