Olet täällä

Kiinteistönmuodostus

villarewellsundnettivaakaml.jpg

Toimituslajeina ovat mm. tontin lohkominen, rasitetoimistus, tilusvaihto ja rajankäynti.

Tontin lohkomisessa määritellään mm. tontin rajat, pinta-ala, mahdolliset rasitteet ja osuudet yhteisiin alueisiin (katso lisää).

Kiinteistöinsinööri päättää kiinteistöjen yhdistämisestä  sekä kiinteistötunnuksen ja kiinteistön laadun muuttamisesta.

Voimassa olevaa tonttijakoa voidaan tietyin edellytyksin muuttaa vastaamaan tontille suunniteltua rakentamista.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Palvelut ja yhdyshenkilöt

Yhteystiedot

Tekninen virasto/Kiinteistötoimi
PL 2
65101 Vaasa
Käyntiosoite: Kirkkopuistikko 26 A

Kysy tai anna palautetta kiinteistötoimituksista

Yhteyshenkilö

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Asuntotontilla tarkoitetaan rivi- ja kerrostalotonttia tai omakotitonttia. Omakotitontit jaetaan pääosin julkisella haulla. Rivi- ja...
Vaasan kaupunki luovuttaa yritystontteja ensisijaisesti vuokraamalla, mutta tarvittaessa myös myymällä.
Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi...