Olet täällä

Kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut ovat asukkaan päivittäistä arjessa selviytymistä tukevia palveluja. Palveluista peritään erillinen tukipalvelumaksu. Tukipalveluiden käyttöönotosta saa lisätietoja oman alueen kotipalveluohjaajalta.

Palvelut

Vöyrinkaupunki

Apteekkipalvelu

Apteekkipalvelu toteutetaan annosjakeluna (ANJA). Sopimusapteekki toimittaa kotihoitoon lääkkeet kerta-annospusseissa kahden viikon välein ja kotihoito vastaa lääkkeiden toimituksesta potilaille. Lääkehoitoon sisältyy hoitohenkilökunnan ohjaus, neuvonta ja vastuu asiakkaiden voinnin seurannasta. Lääkehoidon vaikuttavuutta arvioidaan yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Apteekkipalvelu parantaa lääkehoidon turvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää lääkekuluissa. Palveluista veloitetaan maksu.

Ateriapalvelu

Ateriapalvelussa ruoka voidaan toimittaa kotiin tai asiakas voi käydä ruokailemassa eri toimipisteissä. Kaupungin ateriapalvelu myönnetään tarveharkinnan mukaan. Aterian kotiinkuljetuksesta saa tietoa oman alueen kotipalveluohjaajalta.

Ateriointimahdollisuus järjestetään seuraavissa paikoissa:
• Ruukinkartanon palvelukeskuksessa (Palosaarentie 39) arkisin ja viikonloppuisin klo 11-13
• Vuorikodin palvelukeskuksessa (Vuorikatu 2-4) arkisin klo 11-13
• Terveyskeskuksen henkilökunnan ruokasali (Sepänkyläntie 14-16) arkisin klo 11-13
Ateriointimahdollisuus on arkisin (Sepänkyläntie 14-16) vain niille eläkeläisille,
joilla on omainen kaupunginsairaalan osastolla hoidossa.
Viikonloppuisin ruokasali on avoinna kaikille eläkeläisille klo 11-13.

Myös yksityiset ateriapalvelun tuottajat toimittavat lounaita kotiin. 

Kauppapalvelu

Hoitaja tekee yhdessä asiakkaan kanssa tilauksen kauppaan. Kauppakassi toimitetaan asiakkaalle kotiin. Palvelu toimii arkisin.

Kylvetyspalvelu

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on kotona puutteelliset peseytymismahdollisuudet tai -tilat. Kylvetyspalveluun kuluu kuljetus. Palvelusta ja kuljetuksesta peritään maksu.

Lumipalvelu

Palvelu on ikäihmisille, etusijalla ovat sotainvalidit. Lumipalvelusta peritään kertamaksu, joka laskutetaan kuukausittain. Myös yksityisiltä yrittäjiltä voi kysyä apua lumitöihin.

Ruohonleikkauspalvelu

Palvelu on vain sotainvalideille. Palvelusta peritään kertamaksu, joka laskutetaan kuukausittain. Myös yksityisiltä yrittäjiltä voi kysyä apua ruoholeikkuuseen.

Turvapuhelin

Turvapuhelin myönnetään tarveharkinnan mukaan. Palvelusta peritään kuukausimaksu bruttotulojen mukaan. Lisätietoja turvapuhelimesta antaa oman alueen kotipalveluohjaaja tai tukipalveluneuvoja.

Turvapuhelinhakemus liitteineen

Kuinka otan palvelun käyttöön

Lisätietoja kotihoidon tukipalveluista:
palveluneuvojalta arkisin klo 9-11 ja 12-14.30 p. 06 325 2560
tai oman asuinalueesi kotipalveluohjaajalta.
Kotihoidon tukipalvelujen kriteerit 2018

Kotipalveluohjaajien yhteystiedot:
Kotipalveluohjaajien puhelinajat ma klo 12-14, ti-pe klo 9-11

Alue 1 Kartta Keskusta pohjoinen, itä puh. 06 325 2365
  Keskusta länsi puh. 06 325 2584
Alue 2 Kartta Palosaari puh. 06 325 2386
Alue 3 Kartta Ristinummi, Vanha-Vaasa,
Runsor, Höstvesi, Teeriniemi, Purola, Huutoniemi
puh. 06 325 2379
  Kiilapalsta, Melaniemi pu. 06 325 2363
Alue 4 Kartta Vöyrinkaupunki, Keskusta asema, Vuorikatu 2-4 asunnot 401-422 puh. 06 325 2584
  Vuorikatu 2-4 asunnot 001-319 puh. 06 325 2586
Alue 5 Kartta Vähäkyrö puh. 06 325 2363
Alue 6 Kartta Hietalahti, Suvilahti, Korkeamäki puh. 06 325 2377
Alue 7 Kartta Gerby, Kotiranta, Vetokannas,
Asevelikylä, Impivaara
puh. 06 325 2586
  Sundom, Vaskiluoto puh. 06 325 2365

 

Lisää aiheesta