Olet täällä

AikuinenJaLapsi640x427KatjaLösönen

Kotihoidontuen kuntalisä

Kotihoidontuen kuntalisää (täsmälisä) maksetaan alle 2-vuotiasta lastaan kotona hoitavalle huoltajalle vanhempainrahakauden päätyttyä hänen jäädessään palkattomalle hoitovapaalle. Poikkeuksena adoptiolapsi, jolloin kotihoidontuen kuntalisää maksetaan alle kouluikäistä adoptiolastaan hoitavalle huoltajalle vanhempainrahakauden päätyttyä hänen jäädessään palkattomalle hoitovapaalle. Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain kotihoidontuen kuntalisän maksamisesta. Nykyinen päätös on voimassa toistaiseksi. Lisän suuruus on 200 € / lapsi / kk. Myös kaksos-, kolmos- (tai enemmän) lapsiperheessä maksetaan kotihoidontuen kuntalisää 200 € / lapsi / kk . Kotihoidontuen kuntalisän maksamisen pääperiaatteet ovat: - Hakija saa lakisääteistä kotihoidontukea. - Hakija hoitaa lapsensa itse. - Hakijalla on työ- tai opiskelupaikka johon palata palkattoman hoitovapaan jälkeen tai ns. pätkätöitä tekevällä työssäoloa on vähintään yksi vuosi ennen äitiyslomaa. Työsuhteiden välillä ja ennen äitiysloman alkua saa olla enintään 3 kuukauden katko. - Perheen toisen aikuisen (vanhempi tai avopuoliso) tulee olla työssä tai opiskelijana koko lisän maksuajan. - Perheen muut kuin esiopetuksessa olevat lapset eivät ole varhaiskasvatuksessa.
Kotihoidontuen kuntalisää haetaan kirjallisella hakemuksella. Lisää koskeva hakemus tulee jättää etukäteen ja hakemuksen liitteet on toimitettava viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua hakemuksen jättöpäivästä. Lisää maksetaan aikaisintaan hakemuksen saapumista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Lisän maksupäivä on kalenterikuukauden viimeinen pankkipäivä. Kotihoidontuen kuntalisän hakemuksen voi tulostaa tai lomakkeita voi noutaa varhaiskasvatuksen hallinnosta, os. Raastuvankatu 29, 65100 Vaasa (ma – pe klo 9.00 – 15.00). Hakemuksia on saatavilla myös lastenneuvoloissa. Mikäli hakemus toimitetaan henkilökohtaisesti tulee asiakkaalla olla mukanaan valmiiksi kopioidut liitteet (Kopiointipalvelu sijaitsee Kansalaisinfon yhteispalvelupisteessä Pääkirjaston 1. kerroksessa ja Vähäkyrön yhteispalvelupisteessä Vähäkyrö-talossa, os. Vähänkyröntie 11).