Olet täällä

Kotihoito

Kotihoidon tavoite on tukea ja ohjata asiakasta selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivittäisistä toimista.

Palvelut

Vanhustyö

Kotihoito tukee ja vahvistaa ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten vaasalaisten itsenäistä, turvallista ja hyvää elämää. Kotihoito auttaa ja ohjaa niissä toimissa, joista henkilö ei itse suoriudu tai joihin hän ei saa apua esimerkiksi omaisiltaan tai läheisiltään. Tavoitteena on, että asiakas voisi asua turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon palvelut toteutetaan tukemalla henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta.

Kotihoidon kriteerien täyttyessä asiakkaalle lähtökohtaisesti myönnetään kaupungin järjestämät säännöllisen kotihoidon palvelut sekä tukipalvelut, mikäli asiakas ei halua hankkia kaikkia tai osaa niistä omarahoitteisesti.

Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotihoidon kotiuttamistiimi, kotihoidon tukipalvelut, Alvar-palvelu, omaishoidontuki ja vanhustyön avustajat.

Tule töihin kotihoitoon. Kotihoidossa on aina tarvetta sijaisille.Lue lisää.

Kotihoidon kriteerit 2018
Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu 2018 
Kotihoidon omavalvontasuunitelma 2018
Kotihoidon strategia
Kotihoidon video
Kotihoidon yhteystiedot

SHQS laaduntunnustuksen logo

www.labquality.fi

Kuinka otan palvelun käyttöön

Kotihoidon uudet asiakkaat: kartoitustiimin tavoittaa arkisin
puhelinnumerosta 06 325 2583.

Kotihoidon palveluneuvojan tavoittaa arkisin klo 9−11 ja 12−14.30 puhelinnumerosta 06 325 2560. 

Kotipalveluohjaajien yhteystiedot:
Kotipalveluohjaajien puhelinajat ma klo 12-14, ti-pe klo 9-11
Alue 1-7 fax. 06 317 1078

Alue 1 Kartta  Keskusta pohjoinen, itä puh. 06 325 2365
  Keskusta länsi puh. 06 325 2584
Alue 2 Kartta Palosaari puh. 06 325 2386
Alue 3 Kartta Ristinummi, Vanha Vaasa, Runsor, Höstvesi,
Teeriniemi, Purola, Huutoniemi
puh. 06 325 2379
  Kiilapalsta, Melaniemi puh. 06 325 2363
Alue 4 Kartta Vöyrinkaupunki, Keskusta asema, Vuorikatu 2-4 asunnot 401-422 puh. 06 325 2584
  Vuorikatu 2-4 asunnot 001-319 puh. 06 325 2586
Alue 5 Kartta Vähäkyrö puh. 06 325 2363
Alue 6 Kartta Hietalahti, Suvilahti, Korkeamäki puh. 06 325 2377
Alue 7 Kartta Gerby, Kotiranta, Vetokannas,
Asevelikylä, Impivaara
puh. 06 325 2586
  Sundom, Vaskiluoto puh. 06 325 2365

www.vaana.fi

Lisää aiheesta