Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

lansimetsankoululapsiakuvataidetunti640x480UllaHautamaki.jpg

Koulujen kerhotoiminta

Koulujen kerhotoiminta on peruskoulun vuosiluokkien 1-9 oppilaille tarkoitettua maksutonta ja vapaaehtoista harrastustoimintaa. Koulujen kerhotoiminta on määritelty perusopetuslaissa ja opetussuunnitelman perusteissa. Kerhotoiminnan tavoitteena on järjestää monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoiminnalla halutaan tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuus ainakin yhteen, esimerkiksi liikunnalliseen, kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen. Toiminnan piiriin halutaan saattaa niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Kerhotoiminnalla pyritään syventämään kodin ja koulun yhteistyömuotoja, sekä lisäämään oppilaiden osallisuutta. Kerhotoiminnan järjestämisessä hyödynnetään kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista. Kerhotoiminta pyrkii vakiinnuttamaan koulun ja muiden toimijoiden yhteistyön lasten ja nuorten parhaaksi.
Kerhotoimintaan liittyvissä asioissa voit olla yhteyksissä perusopetuksen koulutoimenjohtajaan.

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu

Verkkosivu

Liikuntakerhot