Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Gerby Skolaskolgard

Koulukuljetus

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.
Vaasassa peruskoulun oppilaat saavat ilmaisen koulukuljetuksen, mikäli annetut kriteetit täyttyvät. Vaasassa koulumatkoilla käytetään pääasiassa yleisiä kulkuneuvoja. Erityistapauksissa voidaan käyttää koulubusseja tai taksikuljetuksia. Oppilaan kuljettamista tai saattamista varten voidaan myöntää myös riittäväksi katsottu avustus. Avustusta haetaan saattoavustuslomakkeella.
Maksuttomasta koulukuljetuksesta ja kuljetustavasta tehdään päätökset koulun tai huoltajan laatiman esityksen pohjalta. Lukuvuoden alussa kukin peruskoulu laatii esityksen ilmaiseen koulukuljetukseen oikeutetuista oppilaista. Muina aikoina huoltaja toimittaa hakemuksen oppilaitokseen.
Vaasan kaupungin peruskoulujen oppilaat saavat ilmaisen koulukuljetuksen, mikäli koulumatkan pituus on esiopetuksen ja perusopetuksen 1.-2.-luokkien oppilailla yli 3 kilometriä ja vuosiluokkien 3.-9. oppilailla yli 5 kilometriä. Kuljetusetuus myönnetään oppilaan lähikouluun ja koulumatka mitataan oppilaan kotoa lähikouluun lyhintä kulkukelpoista reittiä pitkin. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen myös, jos koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, vaikka koulumatka olisikin yllä olevia kilometrirajoja lyhyempi. Maksuttoman kuljetusetuuden edellytyksenä on lääkärin, psykologin tai muun vastaavan asiantuntijan lausunto.

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu

Tulostettava lomake

Saattoavustuslomake

Puhelinasiointi

Koulukuljetuksen puhelinasiointi

+35863253141
Yhteyshenkilö: