Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

kulttuuriSB640x427

Kulttuuriavustukset ja -palkinnot

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.
Vaasan kaupunki jakaa vuosittain avustuksia kulttuuritoimintaan. Avustusta voi hakea kohdeavustuksena, kaupunkikulttuuriavustuksena tai toiminta-avustuksena. Kenelle: yksityishenkilö, työryhmä tai yhteisö Hakuaika: to 31.1.2019 klo 16:00 saakka Hakemuksen palautus: Vaasan kaupungin keskuskirjaamo, Raastuvankatu 33, 65100 Vaasa Päätökset: kulttuurijaosto, helmikuu *** UUTTA! Yhdistysten on vuoden 2019 alusta lähtien mahdollista hakea 3-vuotista toiminta-avustusta. Avustus on suunnattu yhdistyksille, joilla on vahva kehittämishalu ja selkeä kehittämissuunnitelma kolmelle vuodelle. Avustuspäätös koskee vuosia 2019-2021. 3-vuotisella avustuksella pyritään: - avustuksen kehittämisvelvoitteen kautta viedä toimijan toimintaa vahvemmin eteenpäin - antaa yhdistyksille varmuus pidempi aikaisemmasta tuesta ja mahdollisuus systemaattisemmin kehittää toimintaa - mahdolliseen avustuksen korottamiseen - tiiviimpään kumppanuuteen kaupungin kulttuuripalveluiden, kulttuurijaoston ja yhdistyksen välillä Hakemusta varten tarvitaan erityisesti - kolmen vuoden osalta vuosittainen, suuntaa-antava toimintasuunnitelma ja budjetti - selkeä kehittämissuunnitelma siitä, miten toimintaa aiotaan kehittää koko avustuskauden aikana sekä minkälaisia kehittämistoimenpiteitä tehdään vuositasolla *** Palkinnot: Avustusten lisäksi jaetaan myös Kulttuuripalkinto ja Nuori kulttuuritekijä -stipendi. Kulttuuripalkinto myönnetään tunnustuksena henkilölle tai ryhmälle, joka on tehnyt merkittävää ja näkyvää työtä omalla kulttuurin alallaan Vaasan kaupungin hyväksi. Nuori kulttuuritekijä -stipendi jaetaan kannustimena nuorelle lahjakkaalle ja aktiiviselle kulttuuriharrastajalle tai -ryhmälle, joka on osoittanut suurta potentiaalia omalla kulttuurin alallaan. Stipendin saaja on toiminut persoonallaan ja työskentelyllään myös innoittajana muille nuorille kulttuurin harrastajille. Stipendi voidaan myöntää alle 25-vuotiaalle vaasalaiselle nuorelle tai nuorten ryhmälle. ***
Myöntöperiaatteet: Yleistä 1. Hakijan kotikaupungin on oltava Vaasa 2. Avustus voidaan myöntää yksityishenkilöille ja taiteilijoille, työryhmille, yhdistyksille ja yhteisöille 3. Avustusta voidaan myöntää - kohdeavustuksena (projektiluonteiseen kulttuuritoimintaan, taiteelliseen työskentelyyn) - kaupunkikulttuuriavustuksena (osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävien, yleisölle avoimien kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen Vaasassa, sekä kaupunginosatapahtumiin) - toiminta-avustuksena (aktiivista kulttuurityötä tekeville vaasalaisille yhteisöille ja yhdistyksille vakiintuneeseen ja jatkuvaan toimintaan) 4. Hakijan tulee esittää hakemuksessaan selkeä toimintasuunnitelma ja realistinen kustannusarvio. 5. Avustuksen saajan on toimitettava saadusta avustuksesta kirjallinen selvitys seuraavan vuoden huhtikuun loppuun (30.4.) mennessä. Mikäli selvitystä ei toimiteta, peritään maksettu avustus takaisin. 6. Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan (toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjat). 7. Avustuksen saaja - on tarvittaessa valmis esiintymään kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. - mainitsee tuen myöntäjän kaikissa viestintä- ym. materiaalissaan 8. Avustusta ei myönnetä, jos hakija saa avustusta joltain kaupungin toiselta hallintokunnalta samaan kohteeseen. 9. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 10. Lautakunta voi päättää vuosittain mahdollisista vuosikohtaisista erityispainopisteistä. Avustusta ei myönnetä - matkakuluihin - perustutkintoon tai opinnäytetöihin - uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin - suljettuihin tilaisuuksiin - esitelmiin, luentoihin, seminaareihin ja kursseihin - alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin - Vaasan ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan - samalle yksityishenkilölle tai taiteilijalle kahtena kalenterivuonna peräkkäin
Yhteyshenkilö: