Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

kulttuuriSB640x427

Kulttuuriavustukset ja -palkinnot

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.
Vaasan kaupunki jakaa vuosittain avustuksia kulttuuritoimintaan. Avustusta voi hakea kohdeavustuksena, kaupunkikulttuuriavustuksena tai toiminta-avustuksena, ja hakijana voi olla yksityishenkilö, työryhmä tai yhteisö. Avustusten lisäksi jaetaan myös Kulttuuripalkinto ja Nuori kulttuuritekijä -stipendi. Kulttuuripalkinto myönnetään tunnustuksena henkilölle tai ryhmälle, joka on tehnyt merkittävää ja näkyvää työtä omalla kulttuurin alallaan Vaasan kaupungin hyväksi. Nuori kulttuuritekijä -stipendi jaetaan kannustimena nuorelle lahjakkaalle ja aktiiviselle kulttuuriharrastajalle tai -ryhmälle, joka on osoittanut suurta potentiaalia omalla kulttuurin alallaan. Stipendin saaja on toiminut persoonallaan ja työskentelyllään myös innoittajana muille nuorille kulttuurin harrastajille. Stipendi voidaan myöntää alle 25-vuotiaalle vaasalaiselle nuorelle tai nuorten ryhmälle.
Kulttuuriavustuksiin varatun määrärahan jakamisesta päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Avustusten hakuaika on tammikuu. Kirjalliset hakemukset toimitetaan Vaasan kaupungin keskuskirjaamoon, PL 3, 65101 Vaasa (Vaasanpuistikko 10). Saadusta avustuksesta tehdään vuosittain 30.4. mennessä selvitys selvityslomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.
Tarkemmat tiedot kulttuuriavustusten myöntöperusteista löydät Kulttuuriavustusten myöntöperusteet -tiedostosta.