Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

kulttuuriSB640x427

Kulttuuriavustukset ja -palkinnot

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.
Kulttuuriavustusten hakuaika 31.1.2018 klo 16:00 saakka. Vaasan kaupunki jakaa vuosittain avustuksia kulttuuritoimintaan. Avustusta voi hakea kohdeavustuksena, kaupunkikulttuuriavustuksena tai toiminta-avustuksena, ja hakijana voi olla yksityishenkilö, työryhmä tai yhteisö. Avustusten lisäksi jaetaan myös Kulttuuripalkinto ja Nuori kulttuuritekijä -stipendi. Kulttuuripalkinto myönnetään tunnustuksena henkilölle tai ryhmälle, joka on tehnyt merkittävää ja näkyvää työtä omalla kulttuurin alallaan Vaasan kaupungin hyväksi. Nuori kulttuuritekijä -stipendi jaetaan kannustimena nuorelle lahjakkaalle ja aktiiviselle kulttuuriharrastajalle tai -ryhmälle, joka on osoittanut suurta potentiaalia omalla kulttuurin alallaan. Stipendin saaja on toiminut persoonallaan ja työskentelyllään myös innoittajana muille nuorille kulttuurin harrastajille. Stipendi voidaan myöntää alle 25-vuotiaalle vaasalaiselle nuorelle tai nuorten ryhmälle.
Kulttuuriavustuksiin varatun määrärahan jakamisesta päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Avustusten hakuaika on 31.1 klo 16 mennessä. Kirjalliset hakemukset toimitetaan Vaasan kaupungin keskuskirjaamoon, PL 3, 65101 Vaasa (Vaasanpuistikko 10).
Tarkemmat tiedot kulttuuriavustusten myöntöperusteista löydät Kulttuuriavustusten myöntöperusteet -tiedostosta.

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu
Yhteyshenkilö: