Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Kunnan viralliset ilmoitukset

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia, mutta toistaiseksi sen on edelleen myös ylläpidettävä ilmoitustaulua virastotalossa tai muussa kunnanhallituksen määräämässä sopivassa paikassa, johon on virka-aikana vapaa pääsy. Kunnanhallitus vastaa siitä, että nähtävillä ovat kaikki ne asiakirjat, jotka laki määrää kiinnitettäviksi ilmoitustauluun.  Kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa. Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.
Kuntalaisten katsotaan saaneen tiedon Vaasan kaupungin kuulutuksesta kun se on julkaistu Kaupungin virallisilla ilmoitustaululla. Vaasassa kuulutustauluja on kaksi. Toinen niistä on Pääkirjaston ensimmäisessä kerroksessa, Kansalaisinfon yhteydessä ja toinen Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä. Kuulutusten mahdolliset liitteet ovat pääsääntöisesti nähtävinä Yhteispalvelupisteissä. Viralliset ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulujen ja nettisivujen lisäksi kuulutuksesta riippuen joko joissain tai kaikissa paikallislehdissä. Avoimille työpaikolle on niiden oma sivu:
Kuulutukset ovat nähtävillä Vaasan yhteispalvelupisteessä pääkirjaston aukioloaikoina, Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä virka-aikoina sekä Vaasan kaupungin verkkosivuilla.