Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Kunnan viralliset ilmoitukset

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia, mutta toistaiseksi sen on edelleen myös ylläpidettävä ilmoitustaulua virastotalossa tai muussa kunnanhallituksen määräämässä sopivassa paikassa, johon on virka-aikana vapaa pääsy. Kunnanhallitus vastaa siitä, että nähtävillä ovat kaikki ne asiakirjat, jotka laki määrää kiinnitettäviksi ilmoitustauluun.  Kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa. Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.
Vaasan kaupungin virallinen ilmoitustaulu kokoaa sekä kaupungin kuulutukset eli viralliset ilmoitukset että avoimet työpaikat. Kuulutuksia voi lukea myös kaupungin verkkosivuilta, avoimet työpaikat ovat haettavissa sähköisen rekrytoinnin kautta. Kuulutukset ovat nähtävillä Vaasan ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteissä. Mahdolliset kuulutusten liitteet ovat pääsääntöisesti nähtävinä yhteispalvelupisteissä. Vaasan kaupungin kuulutukset julkaistaan lisäksi myös joissain tai kaikissa paikallislehdissä. Kuntalaisten katsotaan saaneen tiedon kuulutuksesta, kun se on julkaistu Vaasan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla.
Kuulutukset ovat nähtävillä Vaasan yhteispalvelupisteessä pääkirjaston aukioloaikoina, Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä virka-aikoina sekä Vaasan kaupungin verkkosivuilla.