Olet täällä

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty. Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista, valtuuston on otettava aloite käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa. Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Valtuusto päättää äänestyksestä tai aloitteen raukeamaan jättämisestä viipymättä.
Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Aloite toimitetaan sille viranomaiselle, jonka toimialaan asia kuuluu. Saat sähköpostilla tiedon aloitteen saapumisesta kaupungille ja viimeistään kahden viikon kuluttua tiedon siitä, kuka asiaa valmistelee ja mikä on aloitteen arvioitu käsittelyaika. Valmistelijalta voit kysyä aloitteen etenemisestä. Vastauksen aloitteeseesi saat sen jälkeen, kun aloite on käsitelty.

Toimi näin

Aloite toimitetaan kuntaan sähköisesti tai paperilla.
Vaasan kaupungille voit jättää aloitteen kaupungin omassa Asian vireillepano -verkkopalvelussa tai oikeusministeriön ylläpitämässä ja tuottamassa Kuntalaisaloite.fi- verkkopalvelussa. Otakantaa.fi -palvelu tarjoaa monipuolista tietoa suomalaisesta demokratiasta ja kansalaisvaikuttamisen keinoista niin kunnissa kuin valtion tasolla.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntalaisaloitteen voi tehdä asukas tai henkilö, joka hallitsee tai omistaa kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Aloitteen voi kotikunnassaan tehdä myös yhteisö, laitos tai säätiö.

Verkkoasiointi