Olet täällä

Lapsen huoltajuus ja tapaamisoikeus

Lapsen vanhemmat voivat sopia siitä, että lapsen huolto on molemmilla vanhemmilla tai että se on ainoastaan toisella vanhemmalla. Vanhemmat voivat sopia myös lapsen asumisesta ja siitä, miten lapsi tapaa sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu.

Palvelut

TytötRiippumatossa640x427KatjaLösönen

Ennen sopimuksen vahvistamista tulee varmistua siitä, että sopimus on lapsen edun mukainen. Tavoitteena on lapsen aseman ja yhteydenpidon turvaaminen molempiin vanhempiin erotilanteessa.

Oikeus voi pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnalta olosuhdeselvitystä silloin, kun vanhemmat eivät ole päässeet sopimukseen lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen koskevassa asiassa.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Lapsen asumista ja elatusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat:
johtava sosiaalityöntekijä p. 06 325 2247
sosiaalityöntekijä p. 06 325 2625
sosiaalityöntekijä p. 06 325 2619

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Lisää aiheesta