Olet täällä

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on vahvistaa perheen arjessa selviytymistä ja sitä, että perhe itse löytäisi elämänhallinnan ja omat voimavaransa.

Palvelut

TytötRiippumatossa640x427KatjaLösönen

Lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja huolehtii lapsista yhdessä vanhempien kanssa, ohjaa kasvatuksessa, tukee vanhemmuudessa, arkirutiinien hallinnassa ja perheen toimintakyvyn parantamisessa muuttuvissa elämäntilanteissa. Kotipalvelua voidaan myös antaa ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna.

Kotipalvelua voi saada tilapäisesti tai pitkäkestoisesti ja suunnitelmallisesti. On myös mahdollista saada tehostettua perhetyötä ja korjaavaa perhetyötä avohuollon tukitoimenpiteenä.

Asiakas maksaa kotipalvelusta bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan määräytyvän kuukausimaksun tai käynnin pituuden mukaan määräytyvän käyntimaksun (asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit:  

 • Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
 • Raskauteen tai synnytykseen liittyvä erityinen avuntarve
 • Monikkoperheet
 • Vanhemman yllättävä sairastuminen, uupuminen tai muu kriisitilanne perheessä
 • Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 • Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
 • Äkilliset elämänmuutokset ja perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
 • Vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen tukeminen
 • Vanhemman tai lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus
 • Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus
 • Muu erityinen tarve, joka arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa

 

​​​​​​​Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tapauksissa:

 • Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • Pelkkään siivoukseen
 • Päivähoitoikäisten lasten pelkkään lastenhoidolliseen tarpeeseen, päivähoito on ensisijainen palvelu
 • Pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin
 • Kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
 • Sairauden hoidollisiin tilanteisiin, esimerkiksi lääkkeenanto.

Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada joko tilapäisenä tai säännöllisenä palveluna.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Lisätietoja lapsiperheiden kotipalvelusta antaa kotipalveluohjaaja puh. 06 325 2359.

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Lisää aiheesta