Olet täällä

Lasten sijaishuolto

Lasten sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsen tai nuoren ollessa välittömässä vaarassa pitää hänet sijoittaa joko perhehoitoon tai laitoshoitoon.

Palvelut

TytötRiippumatossa640x427KatjaLösönen

Perhehoito tarkoittaa, että lapsen tai nuoren hoito, kasvatus ja muu ympärivuorokautinen huolenpito järjestetään yksityiskodissa oman kodin ulkopuolella. Hänet sijoitetaan asumaan sosiaalitoimen valitsemaan perheeseen yhdeksi perheenjäseneksi joko tilapäisesti tai toistaiseksi. Sijaiskoti voi olla Vaasassa tai lähiympäristössä.

Perhehoitoon voidaan sijoittaa joko huostaanotettu tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettu lapsi. Perhehoitajaksi taas voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajan kanssa laaditaan toimeksiantosopimus.

Lastensuojelulaitokset ovat lasten ja nuorten kehityksen tukemiseen erikoistuneita kodinomaisia toimintayksiköitä. Laitosten tehtävänä on tarjota turvallinen hoito ja virikkeellinen kasvuympäristö. Ne voivat antaa lyhytaikaista tai pitkäaikaista hoitoa lapsille ja nuorille, jotka eivät voi asua kotonaan.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Sijaishuoltoa ja laitoshoitoa Vaasassa antavat:

Vaasan perhetukikeskus (Mäntykoti)
Puskantie 20
65320 Vaasa

Perhetukikeskuksen johtaja puh. 040 555 2397, johtava ohjaaja puh. 0400 772 230 ja
osasto puh. 040 718 6722

Kustaalan nuorisokoti
Nuorisokodin johtaja puh. 0400 958 893 

Kustaalan nuorisokoti koostuu kolmesta erillisestä toimintayksiköstä:

Pysäkki
Kustaalantie 28
65230 Vaasa

Johtava ohjaaja puh. 040 643 3909, ohjaajat puh. 040 744 2644

Kortteeri
Gripinkatu 4
65380 Vaasa

Johtava ohjaaja puh. 040 657 5953, ohjaajat puh. 040 560 2647

Omakoti
Mäntymaantie 14
65280 Vaasa

Johtava ohjaaja puh. 040 631 6160, ohjaajat puh. 040 834 7345

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Lisää aiheesta