Olet täällä

Lastensuojeluilmoitus

Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen saattavat edellyttää lastensuojelutarpeen selvityksen tekemistä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa.

Palvelut

Pehmolelut

Eri viranomaiset, luottamustehtävässä toimivat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäädösten estämättä tekemään lastensuojeluilmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa pyyntönä yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa.

Ennen lapsen syntymää lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvolliset viranomaiset ovat velvollisia tekemään ennakollisen lastensuojeluilmoituksen, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Päivystävän sosiaaliviranomaisen on arvioitava kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Lastensuojeluilmoitus tehdään ottamalla yhteyttä joko Pohjanmaan sosiaalipäivystykseen (päivystää ympäri vuorokauden) tai arkisin klo 8-12 lastensuojelun päivystysnumeroon.

Pohjanmaan sosiaalipäivystys 06 325 2347.

Lastensuojelun päivystysnumero 06 325 2320.

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Lisää aiheesta