Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Purola

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely. Liittämisvelvollisuudella halutaan turvata vesihuoltolaitoksen taloudellinen ja asianmukainen toiminta ja huolehtia terveyden- ja ympäristönsuojelullisista seikoista. Liittymisestä vesi- ja viemäriverkostoon, liitostöistä ja muista mahdollisista liittymisestä aiheutuvista kustannuksista peritään maksuja. Kunta tekee yhteistyötä alueensa vesihuoltolaitosten ja -osuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.
Vaasassa vesihuoltopalveluista vastaa Vaasan Vesi. Vesi- ja viemäriverkostot kuljettavat puhtaan veden kuluttajalle ja vievät likaisen veden pois.
Vaasan Veden verkkosivuilta löydät viemäreiden käyttöohjeet sekä ohjeet ja hintatiedot vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä. Voit tilata ilmaiset liittymätiedot Vaasan Veden sivuilta löytyvällä verkkolomakkeella.