Olet täällä

Lokitietojen saaminen

Asiakkaalla on oikeus saada tieto siitä, kuka on käyttänyt ja kenelle on luovutettu häntä koskevia asiakas- ja /tai potilastietoja. Asiakkaalla on oikeus myös saada tieto siitä, mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.

Palvelut

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Tiedot voidaan luovuttaa asiakkaalle hänen oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Tiedot saa sosiaalihuollon ja terveyshuollon palvelujen antajalta.

Lokitiedot saa kirjallisesta pyynnöstä viivytyksettä lokirekisterin perusteella. Tietojen pyytäminen on maksutonta. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun käyttötarkoitukseen. 

Kuinka otan palvelun käyttöön

Lokitietoja koskeviin kysymyksiin vastaa sosiaali- ja terveystoimen tietosuojavastaava numerossa 06 325 2305 tai soster.tietosuojavastaavat@vaasa.fi. 

Käyntiosoite:
Ruutikellarintie 4
65100 Vaasa

Saavutettavuus:

sosiaali-_ja_terveysvirasto.jpg

Sosiaali- ja terveystoimen yhteisten ja teknisten palveluiden esteetön LE-paikka on pääsisäänkäynnin kulman takana Silverian edessä. Bussipysäkki on päätien varressa. Esteetön pääsisäänkäynti, jossa luiska ja sähköistetyt liukuovet. Kaikkiin kerroksiin pääsee hissillä tai portailla. Esteetön WC ravintolan puolella 1. kerroksessa. Henkilökunnalta saa apua tarvittaessa.

Lue lisää asiakkaan ja potilaan oikeuksista täällä.

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut