Olet täällä

Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut. Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille lukio-opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.
Vaasassa toimii neljä lukiota: Vaasan lyseon lukio ja Vaasan lyseon lukion aikuislinja, Vasa gymnasium, Vasa övningsskola gymnasium ja sen IB-linja sekä Vasa svenska aftonläroverk.
Lukioiden sivuilla voit tutustua tarkemmin koulujen opiskelijahuollon henkilökuntaan.

Verkkoasiointi