Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

NuoretTaiteidenYössä640x427KatjaLösönen

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus on peruskoulun jälkeistä yleissivistävää koulutusta, joka antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija voi valita, mihin lukioon haluaa hakea. Lukiot valitsevat opiskelijansa. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain ja kouluittain. Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä lisäaikaa. Oppimäärän voi suorittaa myös osallistumalla erillisiin kokeisiin. Lukiosta valmistuakseen opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia. Aikuislukiossa vähimmäismäärä on 44 kurssia. Lukiokoulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestämisluvan.
Lukio on kurssimuotoinen koulu, jossa ei ole vuosiluokkia. Lukiokoulutus tähtää ylioppilastutkintoon. Koulutusta järjestetään muun muassa lukioissa ja aikuislukioissa. Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, mutta halutessaan opiskeluaikaa voi lyhentää tai pidentää. Vaasassa lukioissa voi opiskella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vaasassa toimii neljä lukiota: Vaasan lyseon lukio ja sen aikuislinja, Vasa gymnasium, Vasa övningsskola gymnasium ja sen IB-linja sekä Vasa svenska aftonläroverk.

Toimi näin

Lukioon haetaan yhteishaussa.
Tutustu lukioihin lukioiden sivuilla. Lukioon voi hakea yhteishaulla.
Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.